PFU onsdag 23. januar.
PFU onsdag 23. januar. (Ole Gunnar Onsøien)

Dobbelt brudd for Raumnes i PFU: Tok aldri kontakt med klager før publisering

Raumnes erkjenner å ha brutt 4.14 i VVP – tidsnød oppgitt som årsak for manglende samtidig imøtegåelse.

PFU behandlet onsdag et forsideoppslag i Raumnes om naboers reaksjoner etter at det ble søkt om tillatelse til å behandle masser i et jordrenseanlegg. I saken påstår naboene at det vil resultere i deponering av konsentrert gift. En biolog har uttalt at dette bør være deponert med atomavfall. 

Klager er Esval Miljøpark, som skal ta ansvaret for de omtalte restproduktene fra massebehandlingen. 

Raumnes tok aldri kontakt for å innhente klagers samtidige imøtegåelse. Klager mener de heller ikke har kontrollert opplysningene før publisering. 

Klager fikk et leserinnlegg på trykk etter publisering – uten at klager mener det retter opp feilene. 

Raumnes erkjenner brudd på punkt 4.14, og forklarer at tidsnød er årsaken til at samtidig imøtegåelse ikke ble innhentet. 

De mener imidlertid at de ikke har publisert informasjon fra kildene ukritisk, ettersom de erfaringsmessig har vist seg å være grunn til å stole på opplysningene. 

– Selv om kilden i tidligere har visst seg å ha høy troverdighet, er det likevel en presseetisk forpliktelse å høre den annen part som utsettes for sterk kritikk av faktisk art, sa PFU-leder Alf Bjarne Johnsen under behandlingen. 

Avisa Raumnes mener også at klager har fått anledning til å imøtegå påstandene i saken, i det et leserinnlegg ble publisert. 

Raumnes har brutt god presseskikk på punktene 3.2 og 4.14 i Vær varsom-plakaten (VVP), konkluderer PFU. 

PFU skriver i sin uttalelse: 

«Som PFU har uttalt flere ganger, kan punktene 3.2 og 4.14 i VVP ofte ses i sammenheng, ettersom den som blir utsatt for beskyldninger, ofte også vil være en sentral kilde for opplysningskontroll. Utvalget reagerer også på den ensidige kildebruken Raumnes har basert sin omtale på, og viser til formuleringen i punkt 3.2: «Vær kritisk i valg av kilder, og kontroller at opplysninger som gis er korrekte. Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder.»

Til toppen