Irene Halvorsen og avisa Nationen får 1,5 millioner kroner til å  bli mindre avhengig av papirutgaven, få større gjennomslagskraft og få et kompetanseløft.
Irene Halvorsen og avisa Nationen får 1,5 millioner kroner til å bli mindre avhengig av papirutgaven, få større gjennomslagskraft og få et kompetanseløft. (Foto: Eira Lie Jor)

Dølen og Nationen får mest. Se hvilke 40 prosjekter som får innovasjonsstøtte

Medietilsynet deler ut 20 millioner kroner.

Medietilsynet har fordelt 20 millioner i innovasjonsstøtte til norske medier - og totalt har 40 prosjekter fått midler gjennom ordningen. 

De mottok 53 søknader i årets søknadsrunde og mediene søkte om i underkant av 27 millioner kroner.

Mari Velsand i Medietilsynet
Mari Velsand i Medietilsynet Foto: Spray/Medietilsynet

– Støtteordningen gjør det lettere særlig for små, lokale medier med begrensede midler til å digitalisere og drive med innovasjon, sier direktør i Medietilsynet, Mari Velsand.

 

Økt fra 10 til 20 millioner

Innovasjonsstøtten ble økt fra ti millioner kroner i 2019 til 20 millioner kroner i 2020. 

Dølen, i samarbeid med Vest-Telemark blad og Firdaposten, mottar i overkant av 1,5 millioner kroner. Det samme får Nationen. 

– Nationen ønsker å videreutvikle sin digitale utgave for å gjøre avisen mindre avhengig av inntektene fra papirutgaven. Dølen, Vest-Telemark og Firdaposten vil teste ut mulighetene for å sende levende bilder direkte til leserne sine, sier Velsand i meldingen.

Dagens Næringsliv får midler for å videreutvikle satsingen DN-kvinner, som ble lansert i 2019. I tillegg er det flere samarbeidsprosjekter på gang, blant annet skal Grannar, sammen med ni andre lokalaviser, utvikle en egen, nettbasert brukerportal og abonnementsløsning som er tilpasset de mindre lokalavisene som ikke er tilknyttet et stort konsern.

 

Se listen over prosjekter her: 

 

Mediebedrift

Mottatt beløp

Prosjektbeskrivelse

Avisa Hemnes

100 000

Automatisere flest mulig av oppgavene ved produksjon av papiravisen

Avisføretaket Ytre Sogn

190 000

Utvikle digitale verktøy, podcast, video og ukeavis på papir

Bø blad

140 000

Ettårig prosjekt med 52 videointervju av unge og eldre innbyggere i ny sammenslått kommune forteller om hvordan det er å bo i ny kommune. I tillegg ønsker avisa å løfte flere lesere inn på den nye digitale plattformen

Dag og Tid

540 430

Videreutvikle nettavis og lydavis

Dagbladet Dagen

862 000

Investere i og implementere verktøy for å sikre utvikling på digitale kanaler, systemer og produksjon tilpasset den nye virkeligheten. Mål om plattformnøytral produksjon

Dølen (Vest-Telemark Blad + Firdaposten)

1 534 500

Teste ut mulighetene for å sende levende bilder direkte til leserne sine

Gjesdalsbuen

197 500

Ta i bruk en mobil redaksjon for å være mer aktuell i en digital nyhetshverdag, der krav til hurtighet, mobilitet og lokal tilstedeværelse i hele dekningsområdet er viktig. En varebil blir en rullende kontorplass for redaksjonen

Grannar (på vegne av 10 små lokalaviser)

1 250 000

Utvikle brukerportal tilpasset lokalaviser, rimelige alternativer til mediekonsernenes løsninger, et skybasert system og abonnementsløsning

Hordaland bladdrift - prosjekt 1

320 000

Satse mer på levende bilder og strømming, video og podcast, i tillegg til å utvikle digital kompetanse i redaksjonen

Landslaget for lokalaviser

1 250 000

Videreutvikle arbeidet med å digitalisere og hjelpe aviser i den digitale hverdagen. Hvordan 25-40-åringene til å bli avislesere i framtiden

Mediehuset Innherred

400 000

Ettårig prosjekt med satsing på datastøttet journalistikk primært for eget mediehus, men som også blir en ressurs for lokalavisene i Polaris Media Midt-Norge

Nationen

1 555 715

Fortsette digitaliseringen av avisen, bli mindre avhengig av papirutgaven, få større gjennomslagskraft og få et kompetanseløft

Nye Troms

100 000

Få dagens tradisjonelle papirlesere til også å benytte seg av digitale tilganger

Polaris Media midt-norge

703 500

Gi redaksjonene et detaljert og faktabasert grunnlag for prioritering, forbedring og valg av stoffprofil ved å sortere journalistikken i ulike kategorier og kombinere det med data for leseradferd

Tun Media

483 268

Sammenstille data om abonnenten og digital bruk

Vaksdalsposten (se også Hordaland)

135 000

Satse mer på levende bilder

Ytringen

231 000

Digitalisere avisen ved hjelp av app, video, podcast, lydavis og seniorsurf

Østlendingen (pilot for Amedia)

1 200 000

Utvikle hyperlokale nyheter til alle

Fellesrådet for Afrika - Afrika.no

265 599

Videreutvikle podcast om Afrika

Inthemix style (gitt forprosjekt)

17 500

Lage latinamerikansk minoritetsradio

Oslo Business Memo (gitt forprosjekt)

40 000

Utvikle videomagasin

Ruijan Kaiku

120 000

Produsere og publisere ukentlige kvenske radiosendinger på både norsk og kvensk

Utrop

100 000

Profesjonalisere avis mot flerkulturelle

VOL Vesterålen online - innvandrere

85 725

Satse mot unge, svaksynte og innvandrere

Bakkar og berg (Nett.no)

253 325

Utvikle et nytt redaksjonelt publiseringssystem spesielt tilpasset frittstående nettmedier

Fanaposten

230 000

Utvikle levende bilder i lokalavis ved blant annet bruke video, dekke lokale arrangementer med live-bilder i samarbeid med lokale idrettslag og videregående skole

Glåmdalen

500 000

Skape forståelse for forskjellene mellom nyheter i selvstendige, redaktørstyrte medier og det man oppfatter som nyheter i sosiale medier gjennom en såkalt «Community Journalism»-funksjon. Målgruppen er befolkningen under 40 år

Medieselskapet Karmøy - prosjekt 2

75 000

Utvikle en podcast som skal være en aktiv del av debatt- og meningsutvekslingen i Karmøy-samfunnet

Os og Fusaposten + Steinkjer-Avisa

837 500

Skape lokalt engasjement gjennom ungdomssatsing og folkemøte

Porten

851 090

Sikre politisk dekning i utkants-Norge

Stiftelsen Hedalen

100 000

Ny universell utforming av Hedalen.no

Vigga - prosjekt 1

180 860

Knytte bånd og skape engasjement mellom kommunene nord i Gudbrandsdalen og Østerdalen

Vigga - prosjekt 2 (med Fjuken)

380 000

Øke kontakten med de unge, og skaffe unge lesere i samarbeid med en ungdomsredaksjon

VOL Vesterålen online - ung

1 082 663

En redaksjonell satsing mot unge, svaksynte og innvandrere

Dagens Næringsliv

1 153 200

Utvikle driften og nettsamfunnet knyttet til DN-kvinner, som ble lansert i 2019. Drive videre kommersiell utvikling og eksperimentering rettet mot DN Kvinner-målgruppen

Hordaland bladdrift - prosjekt 2

600 000

Utvikle en robot-prototype for å få mer innhold fra leserne/brukerne, ta i bruk AI for å automatisere prosessen med å ta i bruk innsendt stoff, og belønne lesere når tips blir brukt

Indenpendent Barents

631 000

Jobbe for å omgå sensur og blokkering i grensekryssende nyhetsformidling i Barentsregionen ved bruk av flerspråklig, fri og uavhengig journalistikk

NTB

1 200 000

Utvikle en felles metastandard på tvers av forskjellige produktområder, som nyheter, foto og video, pressemeldinger og sportsdata

Stavanger Aftenblad - brukerdialog (tidligere fått støtte til forprosjekt)

100 000

Bedre samspillet mellom journalist og bruker. Utforske mulighetene journalistikken gir for å knytte brukerne tettere til innholdet og produksjonen av innholdet

Stavanger Aftenblad - robot

250 000

Bruke AI-teknologi til å lage robotjournalistikk av nøkkeltall fra Brønnøysund

Til toppen