Liv Ekeberg i PFU 29. januar.
Liv Ekeberg i PFU 29. januar. (Foto: Erik Szabo)

PFU:

E24 gikk fri i PFU for børsmelding-artikkel

Et enstemmig utvalg mente E24 ikke hadde brutt god presseskikk.

E24 ble ikke felt for brudd på god presseskikk i onsdagens møte i Pressens Faglige Utvalg (PFU). Det var også PFU-sekretariatets innstilling.

Saken dreide seg om en artikkel om forretningsmannen Lars Christian Beitnes og selskapet Paschi International Limited, som Beitnes var rådgiver for. Saken ble publisert 21. desember 2018, og hadde tittelen «Storaksjonær i Element ga uriktige opplysninger i børsmelding». 

Nettavisen skrev at selskapet hadde gitt uriktige opplysninger i en børsmelding, og klageren - Beitnes - mener dette var feilaktig og rammende opplysninger for ham og selskapene han er tilknyttet.

Slik var sekretariatets innstilling: 

«Utvalget understreker at det er pressens ansvar å ha dekning for det publiserte, jf. VVP 3.2, om opplysningskontroll. At kilder vanskeliggjør medienes arbeid ved å holde tilbake informasjon, gjør det ikke presseetisk akseptabelt å konstatere udokumenterte påstander.

Slik PFU ser det, har imidlertid ikke klager sannsynliggjort at E24 konstaterte en uriktig påstand, noe klager burde hatt god mulighet til, dersom det var tilfelle.

PFU mener E24 kunne tatt noe større forbehold, ettersom redaksjonen fikk innvendinger før publisering om at de hadde kontaktet feil juridisk enhet. Likevel mener PFU at publiseringen var presseetisk akseptabel. Det er av betydning for utvalget hva som må kunne sies å være den allmenne oppfatningen av børsmeldingens budskap. PFU mener børsmeldingen formidlet at selskapet var tilknyttet den kjente italienske stiftelsen, og ikke en annen juridisk enhet med likelydende navn som ingen av de involverte i saken kan påvise at eksisterer.

Utvalget konstaterer for øvrig at klager slapp til med et tilsvar i etterkant av publiseringen».

Til toppen