Oslo  20170109.
Rettssaken mot Gjermund Cappelen og den tidligere politimannen Eirik Jensen i Oslo tingrett.  Mange medier dekker rettssaken mot den  tidligere politilederen Eirik Jensen (tv). Hans forsvarere Arild Holden og John Christian Elden (helt t.h.).
Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
Oslo 20170109. Rettssaken mot Gjermund Cappelen og den tidligere politimannen Eirik Jensen i Oslo tingrett. Mange medier dekker rettssaken mot den tidligere politilederen Eirik Jensen (tv). Hans forsvarere Arild Holden og John Christian Elden (helt t.h.). Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix (Bilde: Ruud, Vidar)

Eirik Jensen vil ikke filmes eller fotograferes under domsavsigelsen i dag. Gjermund Cappelen har derimot gitt grønt lys

Oslo tingrett har tidligere bestemt at mediene får filme og fotografere under domsavsigelsen i saken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen. Men nå ønsker tiltalte medie-restriksjoner på egne vegne.

Det er den tiltalte politimannen som ønsker fotorestriksjoner under domsavsigelsen i dag, opplyser Norsk Redaktørforening.

Tidslinje i rettssaken

* 19. desember 2013: Gjermund Cappelen blir pågrepet av politiet i hjemmet i Bærum.

* I tre uformelle avhør januar 2014, uten forsvarer til stede, snakket Cappelen med to politimenn om hvordan de kunne gå fram for å trekke Eirik Jensen inn i saken. I avhør forteller Cappelen at Jensen i en årrekke har bidratt til innføringen av store mengder hasj mot betaling. Ifølge Cappelen skal Jensen ha fått minst 15 millioner kroner. Jensen er tiltalt for å ha mottatt 2,1 millioner.

* 24. februar 2014: Politioverbetjent Eirik Jensen blir pågrepet i garasjen i Oslo politihus. Han blir siktet av Spesialenheten for politisaker for grov korrupsjon.

* 30. mai 2014: Jensen blir løslatt fra varetekt.

* 16. oktober 2014: Siktelsen mot Jensen blir utvidet til også å omfatte medvirkning til grov narkotikaforbrytelse. Samtidig blir Gjermund Cappelen siktet for grov korrupsjon.

* 14. september til 12. oktober 2015: Rettssak mot Gjermund Cappelen og sju andre for besittelse og salg av store hasjpartier i Asker og Bærum tingrett.

* 19. november 2015: Seks medlemmer av Cappelens hasjnettverk blir dømt til mellom 5 og 16 års fengsel. Cappelen selv ble også funnet skyldig, men straffeutmålingen ble utsatt til rettssaken som også involverer Jensen.

* 27. januar 2016: Statsadvokaten tar ut tiltale mot Gjermund Cappelens sønn for heleri av 4,5 millioner kroner. Sønnen blir i juni dømt til halvannet års fengsel.

* 5. februar 2016: Statsadvokaten tar ut tiltale mot Gjermund Cappelen for innførsel eller forsøk på innførsel av i alt 16,8 tonn hasj.

* 6. februar: Riksadvokaten tar ut tiltale mot Eirik Jensen for grov korrupsjon og narkotikakriminalitet knyttet til innførsel av 13,9 tonn hasj.

* 9. januar 2017: Rettssaken mot Eirik Jensen og Gjermund Cappelen startet i Oslo tingrett. Saken varte fram til 23. mai. Over 6.000 dokumenter og forklaringene fra 122 vitner dannet bevisgrunnlaget.

* 18. september 2017: Dom faller i saken.

Kilde: NTB

Klokken 9.30 starter dommerne i Oslo tingrett opplesningen av dommen mot Eirik Jensen og hans medtiltalte, den såkalte hasjbaronen Gjermund Cappelen. Opplesningen ventes å ta fire timer.

Under selve hovedforhandlingen ble det gjort unntak fra det alminnelige foto- og opptaksforbudet som gjelder i straffesaker, selv om mediene ikke fikk gjennomslag for alle sine ønsker med hensyn til dispensasjoner.

Når dommen skal leses opp kan det altså sendes fra retten, men med en viss forsinkelse, noe som legger til rette for «vanlig pressefaglige og presseetiske vurderinger og ansvar», slik tingrettsdommer Kim Heger formulerer det, skriver redaktørforeningen på sine nettsider.

Retten kan heller ikke avgjøre om de tiltalte skal kunne filmes. Norsk Redaktørforening har derfor, på vegne av mediene, forespurt Jensen og Cappelen via deres advokater.

Jensen har gitt beskjed om at han ikke gir samtykke til filming og fotografering av seg selv i forbindelse med domsavsigelsen, mens Gjermund Cappelen har gitt slikt samtykke, skriver de.

I dag faller altså dommen. Aktoratet har bedt om 21 års fengsel for Jensen og 18 års fengsel for Cappelen.

Rettssaken mot de to pågikk fra 9. januar til 23. mai. Den tidligere polititoppen Eirik Jensen er tiltalt for grov korrupsjon og narkotikakriminalitet. Han er tiltalt for å ha medvirket til innførsel av 13,9 tonn hasj fra 2001 til 2013.

Gjermund Cappelen er tiltalt for å ha stått bak organisert innførsel av nærmere 16,8 tonn hasj til Norge. Cappelen erklærte seg skyldig da rettssaken startet.

Her kan du lese Oslo tingretts beslutning vedrørende filming av domsavsigelsen.

Til toppen