Det har lenge vært kvinnelig flertall på journalistutdannelsene, men det er fortsatt flest menn som blir journalister - og ikke minst ledere. Bildet: Fra MBLs medielederkonferanse i Bergen våren 2015.
Det har lenge vært kvinnelig flertall på journalistutdannelsene, men det er fortsatt flest menn som blir journalister - og ikke minst ledere. Bildet: Fra MBLs medielederkonferanse i Bergen våren 2015. (Arkivfoto: Gard L. Michalsen)

En gjennomsnittlig norsk redaktør er 48,1 år, 71 prosent mann og tjener 884.754 kroner. Og menn tjener 65.000 mer enn kvinner

Det viser resultatene fra Norsk Redaktørforenings lønnsundersøkelse.

Norsk Redaktørforening har gjennomført og publisert sin lønnsundersøkelse, som sist ble gjort for to år siden. 

Den viser blant annet at gjennomsnittlig redaktørlønn her til lands er 884.754 kroner blant foreningens medlemmer. Svarandelen blant medlemmene var på 60 prosent. 311 menn og 126 kvinner har svart på undersøkelsen. 

Men det er stor forskjell blant rdaktørene: Blant aviser med et opplag på under 5000, er gjennomsnittlig lønn for enleder eller sjefredaktør rundt 470.000 kroner. Mens en redaktør for nasjonalt mediehus gjerne tjener over 1 million kroner. Og som kjent - mange tjener mye mer, særlig i de største Schibsted-avisene. 

Undersøkelsen viser ellers at mannlige redaktører i snitt tjener mer enn kvinner; 903.847 kroner, mot 837.424 kroner for kvinner. 

Lønnsøkningen har vært på beskjedne 3,5 prosent målt mot to år tilbake. Kun 10 prosent av redaktørene har nå bonusavtale, mot 33 prosent for ti år siden. Dette henger trolig sammen med at blant annet Amedia har kuttet alle bonusordninger for mediehusledere. 

 

Til toppen