TERNINGKAST GIR PUBLIKUM? Ja, viser en ny masteroppgave.
TERNINGKAST GIR PUBLIKUM? Ja, viser en ny masteroppgave.

Én prikk mer på terningen, kan gi filmen 16.000 flere besøkende på kino

Ny masteroppgave gir makt til filmkritikere.

Det er filmbransjeavisa Rushprint.no som omtaler Even Egebergs masteroppgave «Det betydningsfulle terningkastet».

Han har studert forholdet mellom terningkast og besøk på 105 norske filmer i perioden 2009 ti l 2013.

Og konklusjonen er ganske klar:

- Jeg har en rekke modeller i besvarelsen, og hvis vi ser på hvert terningkastnivå – et gjennomsnittsnivå per film – forteller analysen at for hvert økte terningkastnivå, så øker antall besøkende med drøye 16.000 besøkende. Altså, jo høyere terningkast – jo høyere besøkstall, forteller Egeberg til Rushprint.

Masterstudenten har også analysert forholdet mellom budsjett og besøk, og slår fast at økonomi også betyr noe for besøk.

- Det jeg oppsummert kommer frem til i mine analyser er at budsjett betyr mer enn terningkast for besøkstallene til de norske spillefilmene på Oslo Kino, men at terningkast alene og budsjett og terningkast til sammen har hatt en betydning for besøkstallene til de norske spillefilmene på Oslo Kino. Her kan vi utlede at det er en sterk sammenheng mellom budsjett og omfanget av markedsføringen. Det er klart det er flere innfallsvinkler for å markedsføre en høybudsjett-produksjon. Står det mellom terningkast og budsjett, så har sistnevnte mer å si, altså rent statistisk!

Studenten peker på at det selvsagt finnes unntak i begge retninger; som filmfloppen Beatles, og lavbudsjettsuksessen Kill Buljo.

Til toppen