Kulturminister Trine Skei Grande (V).
Kulturminister Trine Skei Grande (V). (Erik Waatland)

Endrer reglene for Kringkastingsrådet og skjerper kravene til NRK-teksting

«Kringkastingsrådet skal verken vurdere saker som er innklaget for PFU eller problemstillinger som direkte reguleres i Vær Varsom-plakaten knyttet til enkeltprogrammer», skriver departementet i en pressemelding.

Fra 1. januar 2020 skjer det en rekke endringer i kringkastingsforskriften, blant annet om Kringkastingsrådet, tilgjengeliggjøring av tv-programmer for personer med funksjonsnedsettelse, forhåndsgodkjenning av nye NRK-tjenester, sponsoridentifisering og presentasjon av sponsede premier.

Det skriver Kulturdepartementet i en pressemelding. 
 
– Nå følger vi opp lovendringen fra juni og fastsetter konkrete, strengere krav til tilgjengeliggjøring. Alle skal ha tilgang til informasjon, og derfor utvider vi forpliktelsene til kringkasterne, sier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande i en pressemelding og legger til:

- Men vi gir oss ikke med dette, etter hvert som teknologien utvikles vil vi gradvis skjerpe kravene ytterligere.

 

Endrer mandatet til Kringkastingsrådet 

Blant annet skjer det endringer i mandatet til Kringkastingsrådet, som møtes flere ganger i året, for å diskutere ulike problemstillinger knyttet til NRKs virke. 

«Det er viktig at Kringkastingsrådet ikke bidrar til å undergrave pressens selvdømmeordning ved å drøfte medieetiske spørsmål som ligger innenfor mandatet til PFU. Det fastsettes derfor en ny forskriftsbestemmelse som presiserer at den klare hovedregelen fremover skal være at Kringkastingsrådet verken skal vurdere saker som er innklaget for PFU eller problemstillinger som direkte reguleres i Vær Varsom-plakaten knyttet til enkeltprogrammer», skriver departementet i meldingen. 

Kringkastingsrådet ledes i dag av tidligere Høyre-politiker, Julie Brodtkorp. 

 

NRK må tekste direkteprogrammer døgnet rundt

I tillegg varsler departementet at de skjerper kravene til NRK når det gjelder teksting av programmer. 

«NRK skal som hovedregel skal tekste direktesendte program hele døgnet. Distriktssendinger skal være tekstet når de legges ut i audiovisuelle bestillingstjenester», skriver de i meldingen. 

Det stilles også krav om teksting på samisk, lydtekst, daglige programmer med tegnspråktolking, daglige programmer på norsk tegnspråk og ukentlige programmer med synstolking, opplyser departementet. 

Departementet skriver også at kravene skjerpes for kommersielle kanaler. 

«Kravene skjerpes også for større riksdekkende kommersielle kanaler, blant annet ved at de som hovedregel ukentlig må sende programmer med tegnspråktolking og månedlig programmer med synstolkning». 

Til toppen