Thorhild Widvey overlot før jul Kulturdepartementet til Linda Hofstad Helleland.
Thorhild Widvey overlot før jul Kulturdepartementet til Linda Hofstad Helleland. (Foto: Wenche Nybo / Kulturdepartementet)

Etter ESAs godkjenning kan mediebransjen endelig gå fra tullmoms til nullmoms

- En stor dag, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland - om nullmomsen partiet hennes egentlig var mot.

(Medier24/NTB): 

Mandag bekrefter EFTAs overvåkingsorgan ESA at den norske nullmomsen for digitale nyhetstjenester er godkjent.

Den nye ordningen fjerner det avgiftsmessige skillet mellom papiraviser og elektroniske nyhetsmedier, sier ESA-president Sven Erik Svedman i en pressemelding.

– Den gjør det enklere for små og store mediehus å selge digitalt innhold uten å være hindret av avgiftssystemet. Dette vil styrke utviklingen av elektroniske nyhetsmedier til glede for norske forbrukere, sier lederen for EØS-avtalens vaktbikkje.

- En stor dag, sier kulturministeren

– En stor dag for norske medier og mediebrukere, sier kulturminister Linda Hofstad Helleland (H).

Det tas sikte på at fritaket trer i kraft 1. mars i år, og det gjelder alle nyheter som omsettes mot brukerbetaling både på papir, PC, mobile enheter, radio og TV, opplyser finansminister Siv Jensen (Frp).

– Jeg er glad for at ESA har godkjent at vi kan likebehandle nyheter på papir og i elektronisk form. Lik avgiftsmessig behandling uavhengig av teknologi fremmer nyhetsformidling og samfunnsdebatt, sier hun.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H) legger til at dette er en stor dag for norske medier og mediebrukere.

– Nyhetsmedier spiller en uvurderlig rolle for demokratiet og samfunnsdebatten og bør ha nullmoms uavhengig av hvilken teknologi som brukes for å formidle innholdet. Dette vil gi mer innovasjon og er en styrking av nye forretningsmodeller i norsk mediebransje, sier hun.

Verdt å minnes er imidlertid at Høyre opprinnelig var mot denne nullmomsen - og ble presset av opposisjonen og støttepartiene til å vedta den. 

Enklere for avisene, ingen endring for Fagpressen

Nullmomsen innebærer for eksempel at avishus slipper å ta moms 25 prosent moms på rene digitale abonnement, samtidig som papiravisen har vært momsfri. Eller enda mer komplisert; at man inntil nå har måttet beregne en andel av et kombinasjonsabonnement der deler av beløpet skal være momsbelagt.

Helt uproblematisk har prosessen imidlertid ikke vært: Nullmomsen vil gjelde for såkalte «allmenne nyhetstjenester» som dekker et bredt spekter av samfunnet, og ikke nisjemedier, fagpresse eller lignende. Derfor har blant annet Fagpressen reagert kraftig på avgrensingen.

Til toppen