Etter flere år med konflikter, sa NRKs lisenssjef opp - med 700.000 kroner i sluttpakke

Etter flere år med konflikter, sa NRKs lisenssjef opp - med 700.000 kroner i sluttpakke

Finansavisen beskriver en sterk fryktkultur i NRKs lisensavdeling, og flere forsøk på å rydde opp.

Finansavisen omtalte i helga en rekke konflikter i NRKs lisensavdeling i Mo i Rana, som nå har fått en konsekvens:

Lisenssjef Freddy Lysfjord har sagt opp sin stilling. Med seg ut døra får han en sluttpakke verdt 700.000 kroner.

Bakgrunnen for oppsigelsen skal ifølge Finansavisen være en opprivende arbeidskonflikt og et arbeidsmiljø som over flere år har skapt problemer.

Allerede i 2013 ble Arbeidstilsynet kontaktet, og miljøet ble da beskrevet som «giftig, og til stor skade for medarbeidere».

Flere forsøk på prosesser på å bedre arbeidsmiljer, blant dem psykologer til 30.000 kroner dagen, løste ikke problemene.

Uten at det løste konfliktene. Et julebord i fjor omtales av Finansavisen også som et problem.

Lysfjord selv saken kommenterer overfor Finansavisen slik:

- Jeg har vært leder i NRK i 24 år, og har vurdert ut fra private årsaker, og funnet det rett, å avslutte mitt arbeidsforhold i NRK.

Identifsk forklaring gir NRK til Finansavisen. I sluttavtalen, som Medier24 også har fått innsyn i - og som NRK opprinnelig ville holde hemmelig, omtales det spesifikt at «partene må bli enige om kommunikasjonen internt/eksternt» om begrunnelsen for FL sin fratredelse».

Overfor Finansavisen avviser Lysfjord at de omtalte konfliktene ligger bak oppsigelsen.

Til toppen