Lokalavisa Sør-Østerdal er blitt til gratisavisa iElverum.
Lokalavisa Sør-Østerdal er blitt til gratisavisa iElverum.

Etter ti år med underskudd tok lokalavisa grep: Ble gratisavis på papir, og satser hardt på nett

Lokalavisa Sør-Østerdal er blitt til iElverum.

  • Endret

JOURNALIST: Mari Nyberget

  • Denne artikkelen er opprinnelig skrevet for og publisert på Journalen, nettavis for journalistikkutdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus - og publisert etter avtale med journalisten og Journalen. Les den opprinnelige artikkelen og flere saker på Journalen.hioa.no!

I en mediehverdag der vi leser mindre på papir og mer på nett, må det tas nye grep i lokalavisene for å få det til å gå rundt. I Elverum har Lokalavisa Sør-Østerdal byttet navn og gått over til å bli gratisavis.

– Da vi var Lokalavisa Sør-Østerdal gikk vi med underskudd fra dag én, og det vil si ti år i minus. Nå finnes ikke abonnementsavisa Lokalavisa Sør-Østerdal i Elverum lenger, vi har gått over til å bli gratisavisa iElverum og satser mer på nett, forteller Stein Cato Nybakken, som er redaktør for iElverum.

Før hadde de ikke nettavis i det hele tatt, så det er en stor overgang.

– Nå har vi mulighet til å være der hver dag hele tiden, og det hadde vi ikke før. Vi er fremdeles litt i oppbyggingsfasen i forhold til å finne formen, både på nett og i avisa, men det kommer gradvis, sier redaktøren.

Avisa ble tidligere holdt i live av konsernbidrag, men i en tid hvor flere papiraviser taper penger var det begrenset hvor lenge dette kunne vare.

– Det var kommet til et punkt hvor heller ikke vi kunne gå med underskudd lenger. I det øyeblikket hele konsernet begynte å tape penger, måtte alle være med og skjære ned. Lokalavisa Sør-Østerdal hadde ikke kunnet gå i minus i ti år til, sier redaktøren.

Attraktivt for annonsører

Den nye gratisavisa iElverum startet opp 5. mars og lever kun av annonseinntekter.

– Da vi var abonnementsavis gikk vi ut til omlag 1000 husstander i Elverum kommune tre dager i uka, mens avisa nå går ut til samtlige 8500 husstander én dag i uka. Det er klart det er mer attraktivt for annonsører når man når ut til alle, sier Nybakken.

Han håper de skal tjene mer på flere annonser, enn de gjorde da de hadde abonnement. Trykkekostnadene øker nesten ikke heller, i og med at de tidligere dekket to kommuner og hadde en tredagersavis.

Bente Lieng, som er leder for kundeservice i morselskapet Hamar Media, håper også at den nye avisa vil tjene mer.

iElverum er eid av Hamar Arbeiderblad, og blir som gratisavis formodentlig en tøff annonsekonkurrent til Amedia-eide Østlendingen. 

– Først og fremst var det økonomien som var grunnen til at vi avsluttet Lokalavisa Sør-Østerdal i Elverum, og startet opp iElverum i stedet. Vi var jo små i forhold til Østlendingen, som er den konkurrerende lokalavisa, så vi ønsket rett og slett å møte dem med litt mer konkurranse i deres område. Nå dekker vi jo alle husstander med annonsene våre, sier hun.

At de ikke lenger får inntekter fra abonnementer tror ikke Lieng vil bli noe problem.

– Abonnementet vi hadde var veldig rimelig, og slik vi hadde det gikk vi konstant med tap, i og med at nesten ingen nye abonnenter kom inn, forteller hun.

Hun forteller også at i tillegg til å tjene mer på annonser, sparer de penger på en mindre stab.

– Vi har kuttet ned i antall årsverk nå som vi kun gir ut avis én dag i uka, sier kundeservicelederen.

Den nye gratisavisa har eksistert i tre uker, og Lieng kan derfor ikke si om de har merket noen forskjell på inntekter enda.

– Men det har vært bra med annonser i de avisene vi har hatt hittil, forteller hun.

Redaktøren av avisa melder om det samme.

– Vi merker at mange annonsører som vi ikke hadde før, nå viser interesse for produktet vårt. Så vi har et håp om at vi i hvert fall neste år ikke skal tape penger på dette. Det må bevises ganske fort at denne avisa har livets rett, sier Nybakken.

- Et utypisk grep, sier medieforsker

Medieforsker Sigurd Høst mener at tilfellet til Lokalavisa Sør-Østerdal er veldig utypisk i forhold til mange andre lokalaviser.

– Den opprinnelige avisen deres dekket et større område enn en lokalavis vanligvis gjør, men den var samtidig mindre enn regionsavisen. De små lokalavisene i distriktene er egentlig den gruppen aviser i Norge som greier seg best, sier medieforskeren.

Tross nedskjæringer, har han tro på at lokalavisen vil leve i lang tid fremover.

– Det samme gjelder egentlig gratisaviser, selv om de ikke får pressestøtte, sier Høst.

Hvis en lokalavis har en husstandsdekning på 15-20 prosent, slik Lokalavisa Sør-Østerdal hadde, vil den ikke være spesielt interessant for annonsørene ifølge medieforskeren. Men nå som den har gått over til gratis fulldistribusjon vil det bli mer attraktivt å annonsere der.

– Likevel er det å gå fra abonnementsavis til gratisavis er et litt annet grep enn de fleste andre lokalaviser tar, sier han.

Til toppen