Eva har sagt opp jobben og blir frilanser

FOLK

Eva har sagt opp jobben og blir frilanser

Etter egen fri vilje.

Boligdrøm_2

- Som frilanser håper jeg å kunne fortsette mitt arbeid som magasinutvikler i vid forstand. Kundegrunnlaget er både tradisjonelle bladforlag og nye aktører innen content marketing. Jeg har i løpet av 15 år i magasiner opparbeidet god erfaring med målgruppestyrt innhold, og ser nå store muligheter i andre publiseringsplattformer enn papir. Jeg gleder meg til å ta fatt på nye utfordringer, sier hun.

- Jeg har vært redaksjonssjef i BoligDrøm siden bladets start i 2010, og min avgang er ikke en del av Egmonts nedtrappingsprogram Oro. Før jeg begynte med BoligDrøm var jeg frilanser en liten periode, da jeg ble nedbemannet fra Aller Forlag i 2009. Der jobbet jeg som reportasjelder i magasinet EVA, fra 2005 til det ble nedlagt i 2009. Før EVA jobbet jeg som redaksjonssjef i Forsvarets Forum. Jeg er utdannet medieviter fra Falmouth College of Arts i England, skriver Høydalsvik.

Til toppen