Fagbladet Journalisten gikk med 4,5 millioner i underskudd i 2014

Fagbladet Journalisten gikk med 4,5 millioner i underskudd i 2014

Inntektssvikt og omstilling i 2014.

Det er avisens eier Norsk Journalistlag som på NJ.no melder om resultatet for fjoråret, med 4,5 millioner kroner i underskudd. Hele underskuddet dekkes i sin helhet av NJ, opplyses det.

Ifølge meldingen falt driftsinntektene i 2014 med rundt 16 prosent fra året før - fra vel 10 til 8,5 millioner kroner. Dette inkluderer den ordinære overføringen fra NJ i abonnementsinntekter.

Inntektene fra stillingsannonser falt også med 73 prosent på papir og 23 prosent på nett.

Totale inntekter på stillingsannonser var i fjor på 4,3 millioner kroner. Journalisten hadde budsjettert med 940.000 kroner i inntekt fra Pressekontakten, men oppnådde her 320.000 kroner.

Mens inntektene sviktet, gjorde ikke kostnadene det. I tillegg ble det i fjor gjennomført en kostbar omstilling og nedbemanning på 2,5 stillinger. Ifølge NJ kostet sluttpakker og andre omstillingskostnader 2,4 millioner kroner.

Som kjent har Journalisten fra nyttår lagt ned papirutgaven, og gir nå ut kun digital utgave. Fra nyttår er også Journalisten lagt ned som eget selskap, og er nå en del av fagforeningen Norsk Journalistlag.

Dette ble gjort på grunn av usikkerhet rundt økt moms, omtalte NJ.no i desember.

Overføringene fra NJ blir ifølge denne meldingen ikke redusert i 2015, til tross for kostnadene med papirutgivelse er borte. Tvert i mot øker overføringen fra 418 til 432 kroner per medlem, totalt nær 4 millioner kroner.  

Til toppen