TONE ANGELL JENSEN - her under et PFU-møte, hvor hun har vært medlem inntil sommeren 2016.
TONE ANGELL JENSEN - her under et PFU-møte, hvor hun har vært medlem inntil sommeren 2016. (Arkivfoto: Gard L. Michalsen)

Fagbladet Journalistens anonyme mediespaltist ba Nordlys-kommentator oppgi navn på hemmelig kilde

Ny feide om Doremus' anonymitet og arbeidsmetoder. - Jeg reagerer på at en person som påberoper seg anonymitet, avkrever navn på våre kilder, sier Tone Angell Jensen.

I kjølvannet av de siste dagers diskusjon om «Burkini», og hvorvidt man bør tillate heldekkende badetøy i barneskolen, har også den anonyme mediekritiske spaltisten Doremus Schafer meldt seg på «debatten om debatten».

Han publiserte mandag kommentaren Burkini-hysterietegen blogg. Teksten er tirsdag også publisert på Journalisten.no, hvor Doremus er spaltist med støtte fra Fritt Ord.

Men kritikken og Doremus sine arbeidsmetoder er allerede heftig diskutert og omtalt i sosiale medier:

Og Nordlys-kommentator Tone Angell Jensen anklaget mandag Doremus for å kreve innsyn i en kilde som ikke ønsket å stå fram.

Jensen skrev mandag dette på Facebook:

Har til nå fått 3 e-poster fra landets mest kjente anonyme skribent - Doremus Schafer - skribenten som refser alt og alle, men aldri vil la offentligheten vite hvem hen er.

I epostene ber han meg oppgi en kilde (!) som jeg har anonymisert i en kommentar om burkini på Finnsnes. Tre forsøk altså - fra en person som selv aldri vil la noen få innsyn i sin identitet. Utrolig!

Jeg må jo bare vise til pressens Vær Varsom-plakat og pkt 3.4 og 3.5 - om kildevern. Disse retningslinjene gjelder for vern av kilder. Det fins ingen - absolutt ingen - punkt om vern av journalister eller skribenter...

- Reagerer ganske kraftig

Tone Angell Jensen er i dag kommentator i Nordlys, var inntil nylig sjefredaktør i Fremover, har hatt samme jobb i Avisa Nordland - og var inntil i sommer fast medlem i Pressens Faglige Utvalg.

Overfor Medier24 utdyper Jensen sin kritikk og oppfatning av «Doremus Schafers» arbeidsmetoder slik:

- Det er ganske merkverdig at man ønsker å få opplyst våre kilder, som ikke vil stå fram, på denne måten. Det utleverer vi jo aldri, uansett om dette hadde vært en navngitt eller anonym person som spurte, sier Jensen.

- Og så reagerer jeg ganske kraftig på at en person som selv påberoper seg anonymitet og ikke vil vise hvem han er, avkrever navn på kilder og arbeidsprosesser, fortsetter hun.

- Særlig når han jobber på en måte der han nærmest framstår som en journalist på vegne av flere medier, som ikke vil fortelle hvem han er. Det synes jeg ikke er greit, mener Jensen.

«Doremus Schafer» avviser påstanden

Den anonyme blogger og spaltist «Doremus Schafer» avviser påstandene fra Jensen, og sier blant annet: 

- Jeg har kun bedt om kilden på et tidspunkt da jeg (med god grunn) tok det for gitt at kilden var offentlig - og så snart hun fortalte at dette kom fra en anonym kilde, har jeg kun bedt om andre typer informasjon som ikke skulle gå på bekostning av kildevernet. 

Det skriver han i en e-post til Medier24. Les hele svaret nederst i saken. 

Står fast på påstanden om Doremus

Bakgrunnen for Jensens kritikk er altså at hun mener «Doremus Schafer» ba henne opplyse hvem som var kilden til opplysningen om at det på et tidspunkt forelå et forslag om at Finnsnes kommune skulle finansiere de såkalte «burkiniene» til bruk i svømmeopplæringen.

En kilde som ikke ønsket å stå fram, og som Nordlys dermed har gitt kildevern.

- Dette var et forslag som så aldri ble framsatt, men som selvsagt er interessant. Når «Doremus» da ikke skjønner at vi har vern overfor kilden, kan man begynne å lure på om han forstår hvordan pressen jobber, sier Jensen.

- Doremus Schafer mener du farer med «usanne beskyldninger» om hans aktivitet, og avviser at han ba deg om å opplyse hvem kilden var. Hvordan kommenterer du det?

- Han ber i den første mailen om hvem som er kilden til opplysningen, og får til svar at vedkommende har bedt om å få være anonym. Likevel fortsetter han i flere e-poster å spørre om det samme.

- Når han nå prøver å «ro seg i land» med at han bare ville vite hvem som skulle ha framsatt forslaget, henger det ikke på greip, mener Jensen.

- «Doremus» har samtidig reist en debatt rundt selve spørsmålet om burkini, og mener journalistikken er konstruert, all den tid det etter alt å dømme ikke er anledning til å forby plagget. Er det en berettiget kritikk som er kommet mot medienes rolle i denne saken?

- At man vil ha en annen vinkling på debatten, er selvsagt greit. For meg handler ikke dette om svømmeopplæring, eller et spørsmål om det er ulovlig eller lovlig. Dette er en uheldig praksis, og det er derfor jeg etterlyser nasjonale retningslinjer - som vil gjøre alle disse spørsmålene lettere å forholde seg til. Og jeg har hatt stor pågang fra rektorer som nettopp bekrefter at dette er et stort problem i dag.

- Merkverdig at norske redaktører lar han opptre anonymt

- Mediene kritiseres for å være hårsåre når de får kritikk - som henvendelsene og kritikken fra «Doremus Schafer». Er man det?

- Nei, det synes jeg ikke. Alle er i sin fulle rett til å kritisere presse og media, og det må både Nordlys og jeg tåle. Det jeg altså reagerer på er at man ber oss om å stå fram med hvem som er våre kilder. Og samtidig at man selv ikke kan stå fram med kritikken, sier Tone Angell Jensen.

- Pressen jobber ellers for mest mulig åpenhet. De meningene han publiserer er mer eller mindre mainstream, og jeg klarer ikke med min beste vilje å se at det skulle berettige en anonym mediespalte. Det er ikke forbundet med livsfare i Norge å fremsette den typen kritikk i det offentlige rom, vi er heldigvis ikke der, sier Jensen. 

Nordlys-kommentatoren gjentar kritikken fra blant andre Nettavisens redaktør Gunnar Stavrum om at «Doremus» bedriver verbal snikskyting på navngitte personer, uten at man får vite hvor angrepet kommer fra.

Hun peker samtidig på at det er en forskjell på å ha en anonym Twitter-konto og blogg, og å være en fast spaltist i redaktørstyrte medier:

- Han signerer sine e-poster på vegne av Journalisten, Manifest og Dagbladet, og sender e-poster med kopi til redaktørene i Journalisten. Da opplever jeg han at han framstår på vegne av fagbladet, og det synes jeg både framstår merkelig og som et problem.

- Og ja - pressen bruker i enkelte og enkeltstående tilfeller kilder som ikke vil eller kan stå fram, og kan ha gode grunner for det. Men når du ytrer deg i det offentlige rom med fast spalte med denne typen kritikk, bør det gjøres under fullt navn. Kanskje særlig når det får ekstra tyngde og løftes fram i et fagblad for journalisten.

Doremus stiller seg hoderystende til Angells påstander

«Doremus Schafer» har fått anledning til å kommentere påstandene fra Tone Angell Jensen, og har gjort det gjennom følgende e-post: 

Jeg kan ikke annet enn å stille meg fortsatt hoderystende over at Angell Jensen velger å opprettholde sine beskyldninger, til tross for at hun er fullstendig ute av stand til å peke på ett eneste konkret sitat hvor jeg spør etter den anonyme kildens identitet.

Årsaken til hun ikke belegger sine påstander er selvsagt - som enhver middels lesekyndig person kan se selv - at det ikke finnes noe slikt sitat. Jeg har kun bedt om kilden på et tidspunkt da jeg (med god grunn) tok det for gitt at kilden var offentlig - og så snart hun fortalte at dette kom fra en anonym kilde, har jeg kun bedt om andre typer informasjon som ikke skulle gå på bekostning av kildevernet.

Jeg syns også det er en nokså spesiell form for "He said/she said"-journalistikk at Medier24 velger å formidle disse beskyldningene som en uenighet mellom to parter, istedenfor for å selv ta stilling til de åpent tilgjengelige fakta og slå fast at beskyldningene åpenbart er grunnløse.

Ellers registrerer jeg at Angell Jensen føyer seg pent inn i den etterhvert lange rekken av mine kritikere som:

- anklager meg for "verbal snikskyting" - uten ett eneste konkret eksempel på noe utilbørlig jeg har sagt

- mener det er uholdbart å få kritikk av en pseudonym spaltist som er underlagt redaktøransvar og streng kontroll - uten ett eneste konkret eksempel på hvordan det ville vært annerledes å få den samme kritikken fra Anki Gerhardsen eller Jan Arild Snoen

- tilkjennegir sin totale mangel på gangsyn om samfunnet rundt oss, ved å nekte å tro på at det finnes noen i Norge som kan risikere alvorlige represalier for å skrive "mainstream" under fullt navn (og retter samtidig en implisitt beskyldning mot Helge Øgrim og Knut Olav Åmås om at de lyver til offentligheten om dette)

- indigneres over anonym kritikk mot navngitte personer - men ser ingen problemer med at hun selv har rettet kraftig og helt urimelig kritikk mot Finnsnes-rektoren, og at hun har fremsatt svevende og uverifiserbare påstander basert på en anonym kilde

- reagerer på saklig, faktabasert kritikk fra meg ved å totalt ignorere substansen og istedet sveiver igang runde nr. ørten i en totalt uttværet anonymitetsdebatt.

  • (For ordens skyld: Medier24 kjenner ikke Schafers identitet, men ettersom han er angrepet her, har vi under omstendighetene som tidligere valgt å la han få kommentere saken uten å opplyse redaksjonen om hans identitet). 

I løpet av tre døgn sendte «Doremus Schafer» seks e-poster til Tone Angell Jensen. Her er e-postutvekslingen deres:

Lørdag 16. juli kl. 13.34. Doremus:

Hei, jeg jobber med en artikkel om de siste dagers burkini-debatt, og viser i den forbindelse til din kommentar om temaet.

Du skriver bl.a. at "Det hører med til denne historien at det opprinnelig forelå et forslag om at Lenvik kommune skulle finansiere disse religiøse våtdraktene…"

Jeg har ikke klart å finne denne opplysningen noe annet sted, og ber derfor om at du kan oppgi hva som kilden til dette - og hvem som egentlig fremmet dette "forslaget".

På forhånd takk.

--

mvh

Doremus Schafer

Spaltist Dagbladet / Journalisten.no / Manifest Tidsskrift

Søndag 17. juli kl 12.44. Doremus:

Hei, jeg viser til min forrige epost, og kopierer også inn Jørn Normann Pedersen som etter hva jeg forstår er vakthavende.

Jeg forstår selvsagt at jeg ikke kan forvente svar før vanlig arbeidstid på mandag, men ville bare orientere dere om at jeg jobber med en mediekritisk artikkel om hele denne burkini-saken (både i Nordlys og andre medier),

I den forbindelse vil jeg, som sagt, svært gjerne få opplyst kilden for at det «opprinnelig forelå et forslag om at Lenvik kommune skulle finansiere disse religiøse våtdraktene…«, samt hvem som egentlig fremmet dette angivelige forslaget.

Jeg skulle også gjerne fått en forklaring på hvordan Nordlys egentlig endte opp med å melde at dette er noe «Finnsnes barneskole vil tillate fra høsten», når (den tilsynelatende ubestridte) realiteten er at dette har vært etablert og gjeldende praksis over tid både på denne og alle andre skoler – men dette blir et spørsmål av en karakter som det får være mer opp til dere om dere ønsker å svare på.

Utover dette har jeg ikke noe behov for ytterligere opplysninger fra dere i forbindelse med saken, men dere må selvsagt gjerne komme med ande innspill/kommentarer som dere eventuelt måtte ønske.

På forhånd takk.

Mandag 18. juli, 13.39. Tone Angell Jensen:

Min kilde ønsker ikke å stå fram. Derfor ønsker jeg ikke å navngi vedkommende. Forslaget ble ikke lagt fram offisielt, og ble droppet da man skjønte at det muligens ikke var så lurt å legge det fram.

Mandag 18. juli, 13.39. Doremus:

Takk for svar - men kan du ihvertfall opplyse hvem som angivelig hadde tenkt å fremme dette forslaget, og i hvilken sammenheng?

Mandag 18. juli, 18.29. Doremus:

Hei, jeg minner om at jeg fortsatt venter på svar på dette spørsmålet (som jeg stilte allerede i min første epost). Hvis jeg ikke får svar, vil jeg nesten måtte skrive at du ikke har villet utdype hvem som angivelig vurderte å fremme dette forslaget, og i hvilken sammenheng.

Jeg ville også gjerne vite:

- Hvorfor forekommer ikke denne opplysningen noe annet sted (så vidt jeg kan se) i Nordlys' omfattende dekning av denne saken?

- Har denne anonyme kilden din fremlagt noen dokumentasjon på dette, eller er det kun en udokumentert påstand fra hans/hennes side?

- Er dette den samme kilden som var opphav til den feilaktige opplysningen om at dette (at elever kan bruke burkini) var et nytt tiltak som Finnsnes skole hadde innført i år?

På forhånd takk for svar.

Mandag 18. juli, 18.29. Tone Angell Jensen:

Jeg har overhode ikke tenkt å svare på noen spørsmål vedr. mine kilder. Jfr. Vær varsom 3.4 og 3.5.

Så synes jeg det er temmelig frekt av deg - som gjemmer deg bak anonymitet - å kreve åpenhet av andre. Ganske utrolig faktisk!

Mandag 18. juli, 19.22. Doremus:

Jeg respekterer at du ikke vil utdype om dette er samme kilde som ga feilaktige opplysninger om skolens "tillatelse", med henvisning til kildevernet - selv om dette nødvendigvis vil svekke troverdigheten til en ukjent kilde, når man allerede har blitt beviselig feilinformert i samme sak.

Jeg stiller meg adskillig mer uforstående til at du avviser å gi rene faktaopplysninger (som ikke på noen måte innebærer risiko til kilden og hans/hennes anonymitet) omkring den anklagen som du selv har valgt å fremsette offentlig, eller å forklare deres redaksjonelle valg om å utelate denne påstanden fra all annen dekning.

Jeg har også problemer med å se sammenhengen mellom det faktum at jeg fremfører dokumenterte og åpent kildebelagte opplysninger under et fast etablert pseudonym, kontra det at du presenterer uverifiserbare opplysninger fra anonyme kilder - og det på en måte som gir leserne inntrykk av at dette tvert imot er et etablert og offentlig faktum.

Jeg synes fra mitt ståsted at sistnevnte en en betenkelig praksis, og at det er forbausende å reagere såvidt fiendtlig på et ønske om åpenhet omkring faktaopplysninger og graden av objektiv dokumentasjon som en avis bygger på - men her er vi tydeligvis uenige.

Tirsdag 19. juli, 00.23. Doremus:

Hei, jeg viser til dine beskyldinger mot meg på Facebook, og vil bare påpeke for ordens skyld at jeg finner det svært skuffende at du fremsetter denne typen beskyldninger som åpenbart mangler grunnlag i realitetene.

Jeg ser meg nødt til å kommentere på dette på min blogg, selv om jeg helt skulle sluppet denne typen støy som tar bort fokus fra det faktiske innholdet i mine artikler.

Jeg registrer for øvrig at du i din siste artikkel antyder at det kommer noe om saken i media (formodentlig Nordlys?) i morgen.

I den forbindelse minner jeg for ordens skyld om at jeg selvsagt har krav på samtidig imøtegåelse av eventuelle sterke angrep av faktisk art som måtte rettes mot meg, og at dette gjelder helt uavhengig av min anonymitet (jf. NPs veileder om samtidig imøtegåelse pkt. 9).

Kopi til Helge Øgrim til orientering.

Til toppen