HØLJE TEFRE overtok som Dinamo-sjef våren 2014.
HØLJE TEFRE overtok som Dinamo-sjef våren 2014. (Foto: Dinamo)

Fallet fortsetter for Dinamo - omsetningen mer enn halvert på tre år. Byråinntekter såvidt over 50 millioner i 2015

Men nå har selskapet «nådd gulvet», antyder de i årsberetningen for fjoråret.

Reklamebyrået Dinamo fortsetter reisen fra å være et gigantbyrå - via kundeflukt og nedbemanning - til en ny hverdag med langt lavere omsetning.

Og 2015 tyder på at man nå nærmer seg en konsolidering til en «ny normalsituasjon».

Men på veien dit har selskapet vært gjennom en krympende vask på 90 grader:

Omsetningen i selskapet har falt fra 194 millioner i 2012, til bare 81,7 millioner i 2015.

Det viser regnskapet for Dinamo AS, som nylig er levert Brønnøysund

Mer enn halvert på tre år

Selskapets byråinntekter - omsetning fratrukket varekostnad - var i fjor på 52 millioner kroner. Det forteller også om langt lavere omsetning; i 2014 var byråinntekten på 73 millioner. Tilbake i 2012 var den på hele 118 millioner.

Både omsetning og byråinntekt er dermed mer enn halvert på tre år.

Det samme er lønnskostnaden, som forteller om en solid nedbemanning - fra 83 millioner i 2012, til drøyt 40 millioner i fjor. Ifølge årsberetningen har selskapet nå 50 ansatte.

Leverer millionoverskudd

I årsberetningen står det å lese samme budskap som Dinamo har meldt i mediene de seneste åra:

- Svikten skyldes bortfall av flere avtaler mot slutten av 2014, uten at man har klart å kompensere for bortfallet. Som en konsekvens av svikten i omsetningen, er det gjennomført kostnadsbesparende tiltak for å tilpasse seg et lavere aktivitetsnivå.

Kundeflukt og omsetningstap til tross: Denne reisen har Dinamo AS kommet gjennom - samtidig som økonomien er vel bevart. 2015 endte nemlig med et driftsresultat på 1,5 millioner kroner, det beste siden 2012.

I årsberetningen signert styreleder Finn Moholdt og daglig leder Hølje Tefre heter det også at utviklingen så langt i 2015 tyder på stabilisering i volum og at organisasjonen nå er sammensatt optimalt både med hensyn på produksjon og organisering.

Årsberetningen forteller også om salgsinntekter per virksomhetsområde, og det viser at den faller i avdelinger - med unntak for PR/Informasjon:

virksomhetsomrader dinamo

Dinamo AS er et datterselskap av morselskapet Dinamo Norge AS - som foreløpig ikke har levert konsernregnskap.

2015-tallene kommer i faktaboksen under så snart Regnskapstall.no oppdaterer sine data. 

 

Til toppen