Hegnar Media-sjef Trygve Hegnar. Med selskapet sitt Periscopus eier han ABC Startsiden og Hegnar Media, som innebærere Kapital og Finansavisen.
Hegnar Media-sjef Trygve Hegnar. Med selskapet sitt Periscopus eier han ABC Startsiden og Hegnar Media, som innebærere Kapital og Finansavisen. (Ole Alexander Saue)

Finansavisen felt i PFU for manglende samtidig imøtegåelse

Tidligere Mesta-direktør fikk ikke kommentere kritikk fremsatt i en artikkel. Nå felles Finansavisen i Pressens Faglige Utvalg tross stor uenighet i utvalget.

Finansavisen publiserte i januar 2020 artikkelen: «Marianne Bergmann Røren i statlige Mesta slipper regnskapsbombe: 230 millioner kroner i tap». 

Kurt Opseth er tidligere administrerende direktør i Mesta, og hadde jobben før Bergmann Røren tok over. Han mener Finansavisen har brutt punkt 4.14 i Vær Varsom-plakaten, ettersom han ikke har fått anledning til å kommentere saken. 

«Artikkelen har sterke karakteristikkar om mitt leiarskap i Mesta, som vart avslutta for ca. 15 månader siden. Sidan Finansavisen viar mitt «elendige leiarskap» så stor plass, burde eg fått høve til å kommentere artikkelen og deira vinkling», skriver han i sin klage.

PFUs sekreteriat ville gi Finansavisen kritikk. De påpeker at kritikken i dette tilfellet er så konkret og etterprøvbar at klager burde blitt kontaktet før publisering.

Stein Bjøntegård, Sylo Taraku, Nina Fjeldheim og Liv Ekeberg derimot, mener at kritikk er for mildt. Det fikk de gjennomslag for.

– Det er ingen tvil om at det er tidligere leder som har ansvaret, og det blir pekt på at han har ansvaret for at resultatene gikk i dass etter at han overtok, sier Fjeldheim under debatten i PFU.

Øyvind Kvalnes var imidlertid ikke enig i kritikken mot Finansavisen. Han fikk støtte av PFUs leder Alf Bjarne Johnsen og Anne Weider-Aasen, da de alle tre tok dissens.

– Det er for strengt å si at dette er et presseetisk overtramp. Ordene «elendig lederskap», som han skriver i sin klage, er heller ikke brukt i artikkelen, sier Kvalnes.

– Jeg mener det ikke vil være en presseetisk forpliktelse å kontakte Opseth før publisering, påpeker Johnsen.

Finansavisen avviser brudd på god presseskikk i sitt tilsvar og skriver blant annet: 

«Saken er et intervju med Mestas ferske direktør Marianne Bergmann Røren. Mesta er et statlig eid entreprenørselskap. Utviklingen i selskapet har ikke bare betydning for selskapets långivere, men for oss alle som skattebetalere. Artikkelen handler om hvilke grep hun foretar seg for å rette opp den økonomiske situasjonen i konsernet og om hvordan situasjonen er oppstått».

 

Til toppen