(Faksimile: Firda)
(Faksimile: Firda)

Firda med hel avis og ny logo for bare positive saker: - Vil vise at vi kan

Avisa har fått nok av bare negative saker.

Etter mange negative saker, sentralisering, kutt, reform, nedlegging av arbeidsplasser og stempling som «sosialklientfylke», var det nok for avisa Firda:

I dag gir de ut en hel avis med bare positive nyheter, forteller de på Firda.no.

- Og det var ikkje vanskeleg å få til. Vi ville trekke fram nokre av dei her i fylket som vil og kan og som får det til, skriver redaktør Yngve Årdal.

Avisa har nå etablert en egen logo for slike positive nyheter; «Klart vi kan!».

Slik forteller Årdal om prosjektet:

Det er klart vi kan lukkast i Sogn og Fjordane. Men skal vi få til ei positiv utvikling i fylket må vi sjølvsagt peike på dei store problema og utfordringane fylket står overfor, i ei tid der sentraliseringa går fortare enn nokon gong. Vi skal ikkje feie problema under teppet, eller vere redde for å kritisere det og dei som fortener kritikk. Men skal vi bli endå meir attraktive slik at fleire vil satse på å bu og arbeide her, må vi også peike på alle dei positive sidene ved Sogn og Fjordane.

 

Til toppen