TETTE BÅND: Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (Høyre) anklages for å gi eksklusive nyheter til Dagens Næringsliv. Aspaker kommunikasjonssjef Ingrid Dåsnes er gift med DNs politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim.
TETTE BÅND: Fiskeriminister Elisabeth Aspaker (Høyre) anklages for å gi eksklusive nyheter til Dagens Næringsliv. Aspaker kommunikasjonssjef Ingrid Dåsnes er gift med DNs politiske redaktør Kjetil B. Alstadheim.

Fiskeriminister Aspaker gir saker eksklusivt til DN - statsrådens PR-sjef er gift med avisas politiske redaktør

Fiskeripressen føler seg utestengt, og stiller spørsmål ved kobling.

Medier24 omtalte denne uka hvordan FiskeribladetFiskaren og Intrafish følte seg utestengt fra flere viktige saker fra Nærings- og fiskeridepartementet, og fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Redaktør Øystein Hage i FbFi var «rett og slett drittlei» av å bli behandlet slik. Det toppet seg da infosjefen til Aspaker avviste at presse skulle være til stede på et bedriftsbesøk, mens Dagens Næringsliv og Fredriksstads Blad faktisk var der.

- Vi får beskjed om at det ikke er presse på besøket, og så viser det seg å være en eksklusiv avtale. Der enkelt medier får tilgang til informasjonen først. De farer rett og slett med løgn til oss, sa Hage til Medier24.

Nå stiller fiskeriavisene spørsmålstegn ved en kobling de mener stiller saken i «i et spesielt lys»:

Fiskeriministerens kommunikasjonssjef, Ingrid Dåsnes, er ifølge Intrafish og Fiskeribladet, gift med politisk redaktør Kjetil Brage Alstadheim i Dagens Næringsliv.

DN - som forøvrig er i samme konsern som de nevne fiskerimediene - er avisen Øystein Hage og kollegene mener har fått eksklusiv tilgang til rapporter og saker før andre.

Overfor Intrafish/FbFi gjør jurist Kristine Foss i Norsk Presseforbund det klart at «dette forholdet gjør saken verre»:

- Det gjør ikke forskjellsbehandlingen enklere for departementet å svare på: Man må være ekstra forsiktig i denne typen saker, og ikke gjøre noe som tyder på forsøk på å styre hvem som skal få informasjon, sier Foss til avisene. Og viser til at demokratiet bygger på lik tilgang på informasjon - ikke selektiv forskjellsbehandling av mediene fra offentlige myndigheter.

FiskeribladetFiskaren fredag 20. mars. (Faksimile)
FiskeribladetFiskaren fredag 20. mars. (Faksimile)

DN og NFD avviser rolleblanding

Til FiskeribladetFiskarens papirutgave fredag, har ansvarlig redaktør Amund Djuve svart følgende:

- Redaksjonelle medarbeidere i Dagens Næringsliv opplyser om alle personlige forhold som kan påvirke deres habilitet. Kjetil B. Alstadheim er derfor aldri involvert i saker om eller med fiskeriministeren.

Djuve har ikke ønsket å kommentere saken ytterligere overfor FbFi.

Informasjonssjef Trond Viken i Nærings- og fiskeridepartementet svarer følgende til samme avis i en e-post om «hvorfor departementet forskjellsbehandler pressen»: 

Departementet bygger sitt kommunikasjonsarbeid på statens kommunikasjonspolitikk og de krav som stilles i offentlighetsloven. Dette er ikke til hinder for at enkelte saker tilbys et bestemt medium. I Statens kommunikasjonspolitikk står det blant annet: «Som hovedregel bør informasjon gjøres tilgjengelig for alle medier samtidig. Statlige virksomheter kan henvende seg til bestemte medier først, hvis det gjør at flest mulig i målgruppen får informasjonen.»

Når det gjelder håndteringen av de tre spesifikke sakene som IntraFish/FiskeribladetFiskaren klager på, skal de få svar på dette når vi har fått gått ordentlig gjennom sakene. De aller fleste sakene fra departementet gjøres samtidig tilgjengelig gjennom nyhetsmeldinger på våre nettsider. I større saker med stor allmenn interesse har vi ofte pressekonferanse.

Vi opplever imidlertid synkende interesse fra media til å dekke pressekonferanser. Dersom vi henvender oss til enkeltmedium gjøres det ut fra en helhetsvurdering av hvordan vi når best ut til målgruppen.

Noen saker er bare interessante for de som er en del av næringen, mens andre saker kan være av interesse for et større publikum. Vi er opptatt av å sette sjømatpolitiske saker på dagsorden også utenfor næringen. Slike tilbud går til en rekke ulike media, i løpet av det siste året har vi for eksempel vært i kontakt med NRK, TV2, Bergens

Tidende, Adresseavisen, VG, Nordlys, Aftenposten og NTB, for å nevne noen. Dagens Næringsliv og Finansavisen er de to riksmediene som dekker sjømatnæringen tettest, og de blir derfor ofte prioritert når en sak har rikspolitisk interesse.

Når Dagens Næringsliv velges framfor Fiskeribladet-Fiskaren/IntraFish, handler det ikke om hvem fiskeriministerens kommunikasjonssjef er gift med, men hva som gir størst oppmerksomhet.

Ingrid Dåsnes har for øvrig informert departementsledelsen og politisk ledelse om ekteskapet med Kjetil Bragli Alstadheim og hvordan dette håndteres for å unngå rolleblanding.

Departementet ber normalt om å få pressehenvendelser på e-post. Det er av hensyn til vår egen loggføring og videre håndtering av henvendelsen. Når det gjelder hvorvidt svar gis skriftlig eller muntlig, avhenger det av en rekke forhold. Vi forsøker å legge til rette for intervjuer, men i en travel hverdag er det ikke alltid mulig å få til.

Medier24.com kommer tilbake med mer!

 

Til toppen