NY LOGO: Slik ser presseforbundet og PFU sin nye profilering ut.
NY LOGO: Slik ser presseforbundet og PFU sin nye profilering ut.

Fjorten saker til behandling på årets siste PFU-møte

  • Endret

Pressens Faglige Utvalg (PFU) samles torsdag 18. desember til årets siste PFU-møte. Sakslista teller 14 saker med full behandling, opplyser presseforbundet og PFU på sine hjemmesider:

- I løpet av PFU-møtet behandles også klagesaker med forslag om avvisning (manglende samtykke fra direkte berørt part, saken er foreldet eller ligger utenfor PFUs område), henleggelse (manglende medvirkning fra klager) og klagesaker der sekretariet har forelått en forenklet saksbehandling og innstilt på «ikke brudd på god presseskikk». Også saker der det er oppnådd minnelig ordning (enighet mellom klager og innklaget) og/eller at klagen er trukket av klager, blir forelagt utvalget, skriver PFU.

Til toppen