MEDIAWERK - her representert ved selskapets logo, og innehaver Phuong C. Van Phan.
MEDIAWERK - her representert ved selskapets logo, og innehaver Phuong C. Van Phan. (Foto/faksimile: Mediawerks Facebook-side)

Flere hundre tusen i gjeld. Magasiner som aldri ble ferdig. Og 40 frilansere som venter på lønn

MEDIAWERK: Pengene anser de som tapt. Nå vil de advare andre frilansere. - Målet er å rydde opp, svarer gründer Phuong C. Van Phan.

- Pengene anser jeg som tapt, det har jeg innsett for lenge siden. Målet mitt er å advare andre mot dette selskapet. Og gi folk litt kunnskap om hvordan man bør forholde seg til oppdragsgivere. Særlig hvis man ser at de driver som et «NUF»; norskregistrert utenlandsk foretak.

Slik forteller en av de mange frilansere, designere, fotografer og journalister som Medier24 har snakket med over de siste ukene.

Felles for den alle, er at de har gjort små eller store oppdrag for Mediawerk, som eies, drives og ledes av Phuong C. Van Phan.

Førstnevnte mener å ha rundt 50.000 kroner utestående hos Mediawerk-selskapene. Som han i likhet med de fleste av frilanserne, har sett lite eller ingenting av.

  • (Første sitat stammer fra er en av flere som av forskjellige ønsker å være anonym i denne saken, av årsaker som Medier24 vurderer som vel begrunnet).

Hva er et NUF?

  • Et såkalt «NUF» vil si et «Norskregistrert utenlandsk foretak». Det er formelt en norsk filial av et utenlandskregistrert selskap, og drives i mange sammenhenger på en korrekt måte av både store og små enheter.
  • Imidlertid brukes organisasjonsformen av mange som en «snarvei» for å starte et i realiteten norsk selskap uten personlig ansvar, og med en postboksadresse for eksempel i England.
  • Et NUF er på mange måter å anse som et aksjeselskap, der selskapsformen er «ansvarsbegrensende». Det vil si at man ikke har samme personlig ansvar for driften som i et enkeltpersonforetak.
  • Imidlertid er det lavere krav til etablering av NUF - blant annet er det ingen krav til egenkapital og en del andre løsere krav enn aksjeselskap får.
  • Blant annet på grunn av at NUF-er ble mer og mer populært, ble det for et par år siden gjort flere endringer som gjorde det lettere å starte aksjeselskap. Kapitalkravet er nå 30.000 kroner, og det er nå fritak for lovpålagt revisjon for mindre selskaper.

Tre forskjellige foretak

- Det er mange krav mot selskapet. Og vi er interessert i å kunne ordne opp, sier Phuong C. Van Phan.

Medier24 har kommunisert med han flere ganger i forbindelse med saken. Phan svarer ryddig på våre spørsmål, men understreker samtidig:

- Jeg må si jeg finner det unødig og irrasjonellt å ta en personalsak i en grunderbedrift til offentligheten, og jeg ser ikke helt verdien av dette annet enn et hevnmotiv. Ja, vi har rotet det veldig til med økonomien. Og vi har lovet noe til frilansere som vi ikke har klart å holde. Dette kan skje i en bedrift. Det kan gå galt. Da kan man avvikle selskapet og gi seg, eller så kan man prøve å bygge opp selskapet igjen. Jeg har valgt det sistnevnte, sier han.

Som han også langt på vei erkjenner, er det mange som ikke har fått det de mener å ha utestående fra Phans selskaper.

Selskaper i flertall - det er nemlig ikke bare ett:

34-åringen med registrert bostedsadresse i Askim, står som innhaver og eier av tre enheter i Brønnøysundsregistrene:

De to førstnevnte står med registrert forretningsadresse «Dronning Mauds gate 11» i Vika. Sistnevnte står fortsatt registrert med adresse «Tromsøgata 5B», en adresse selskapet forlengst har forlatt og der gårdeier er en av mange kreditorer.

Hva driver så Mediawerk med?

- MediaWerk publishing produserer et vidt spekter av unike magasiner og godt redaksjonelt innhold, heter det på Facebook-siden til virksomheten.

Selskapene har de seneste åra gitt ut en håndfull magasiner, noen nettsteder og lignende. Et av de siste er matmagasinet «Molte», som blant annet blir distribuert rundt Mathallen på Gründerløkka.

mediawerk-magasiner

Lyser rødt lang vei

Men det selskapene kanskje har produsert mest, er gjeld, betalingsanmerkninger og ubetalte honorarer.

Enkeltpersonforetaket til Phan har registrerte betalingsanmerkninger på 71.878 kroner mot seg.

Det eldste NUF-et har registrert 13 anmerkninger på totalt 100.697 kroner. Og det siste selskapet har på under ett år klart å få 77.394 kroner i betalingsanmerkninger. Totalt 250.000 kroner.

Skal vi tro på kreditorlista, tyder det på at drifta jevnt over har vært fordelt på flere selskaper, og noen typer kreditorer går igjen blant de største. Kredittkort, trykkeritjenester - og ikke minst: Husleie.

Enkeltpersonforetaket skylder for eksempel 56.250 kroner til Bogstadveien 27 B AS. Mens det nyeste NUF-et skylder 53.162 kroner til Tromsøgaten 5B AS.

Medier24 har vært i kontakt med flere utleiere i Oslo sentrum, som bekrefter at Mediawerk har forlatt uten å gjøre opp for seg. Også disse har mer eller mindre gitt opp å få penger.

På lista finner vi dessuten kuriøse og mindre beløp som et par tusen kroner til Peppes Pizza. Og lignende beløp til Brønnøysundsregistrene.

Noen frilansere og designere står på lista - med både mindre beløper og opp mot 30-40.000 kroner.

Men langt fra alle som skylder penger er å finne blant betalingsanmerkningene.

«Betalingsplanen ble aldri fulgt opp»

Det er fordi de aller fleste er mindre beløp fra unge frilansere - som ikke har gått den lange, tunge og formelle veien som må til for at det skal bli en registrert betalingsanmerkning.

En av dem som har begynt på denne prosessen er Jo Straube. Han forteller:

- Jeg gjorde en jobb for dem mens jeg var i Myanmar, der jeg skrev en stor reportasje og leide inn en lokal fotograf for å hjelpe meg. Dette la jeg ut for. Jeg leverte reportasjen, men betalingen uteble. Dermed kostet det meg 7500 kroner å jobbe for dem, i stedet for at jeg fikk de 25.000 jeg fakturerte for, sier Straube.

- Han har sagt flere ganger at han skal betale innen da og da. Men han har ennå ikke klart å holde noe, sier han om Mediawerk og innehaver Phuong Phan.

Lignende beskrivelser får vi fra andre.

En gruppe frilansere som hevder Mediawerk-selskapene skylder dem penger, har organisert seg på en lukket Facebook-gruppe for å kunne diskutere saken og forsøk på løsninger.

Her er det i skrivende stund over 40 medlemmer.

Trond-Atle Farestveit forteller til Medier24:

- Jeg har 10.212 kroner utestående, for frilansarbeid til nettmagasinet Aspiranten, Festivalliv og et par oppdrag for bransjemagasiner. Hele beløpet er gått til inkasso. Jeg prøvde på et tidspunkt å få til en betalingsplan, noe som ble akseptert. Men den ble aldri fulgt opp. Og jeg har til gode å se noe til pengene.

- Jeg skrev fem saker for Aspiranten og Studieliv. Har fått 2500 kroner, Mediawerk skylder meg fortsatt 5328 kroner, sier Ingunn Thoresen.

Frilansjournalist og fotograf Morten Golimo har også penger utestående. 29.687 kroner har han et krav på, og er blant de få som har gått hele veien til inkasso og fått dem på «kreditorlista».

En annen er Kristoffer Holen, som etter hva han mener å ha til gode, kanskje har det største kravet mot Mediawerk.

- I november sendte jeg en betalingsoppfordring på 83.839 kroner. Til da hadde han betalt 6.500 kroner av det opprinnelige beløpet, sier Holen.

- Jeg jobbet for Mediawerk som AD og designer i fjor vår, og var med på å designe flere magasiner. De ble enten helt ferdig, eller nesten ferdig. Men flere kom aldri til trykk, forteller Holen.

Lista over frilansere som mener Mediawerk skylder dem penger, bare fortsetter.

Dette er bare noen av de vi har snakket med. Som igjen bare er et utvalg av de over 40 medlemmene i gruppa.

En gruppe som kanskje heller ikke omfatter alle som mener de har penger utestående.

- Det kan gå bra, og det kan gå galt

Hva sier så Mediawerk-gründer Phuong C. Van Phan om denne virkelighetsbeskrivelsen?

Når Medier24 snakker med han, bestrider han flere av kravene som nevnes i denne saken.

Videre beskriver og forklarer han situasjonen med en utfordrende situasjon for bedriften:

- Som tidligere opplyst, så er jeg klar over at selskapet har en del krav mot seg. Noen er berettigede, mens andre er totalt uberettiget og uten rot i virkeligheten. Detaljer rundt interne konflikter med tidligere ansatte er ellers ikke noe jeg ønsker å gå inn på ovenfor utenforstående. Det er en sak mellom selskap og den aktulle personen, sier Phan

Han er selv registrert daglig leder og styreleder for begge NUF-selskapene.

Ingen av selskapene har så langt levert noen regnskap, ei heller det første som ble registrert i 2013.

- Hva var det som gikk galt her?

- Økonomistyring, struktur, personell, og organisering. Den interne styringen var ikke god nok, ei heller mine valg når det gjaldt rekruttering. sier Phan.

 

Tror fortsatt på framtida

Overfor Medier24 står han imidlertid fast på at målet er å få selskapene på rett kjøl. Og betale ut alle kreditorene. Til tross for at samlet gjeld trolig er opp mot 4-500.000 kroner, eller mer.

- Ja, det er vårt mål, sier Phan.

- Hvordan skal dere klare det - med så store utestående beløp og en betydelig gjeld?

Vi går nå offensivt ut for å få inn økt salg, sier Phan.

  • I det opprinnelige intervjuet uttrykte han flere planer for hvordan denne omsetningen skal komme. Før publisering har Phan imidlertid ønsket å trekke disse sitatene og formuleringene.

Slik presenteres Molte i siste utgave i vinter, med et selskapsnavn som ikke eksisterer.
Slik presenteres Molte i siste utgave i vinter, med et selskapsnavn som ikke eksisterer.

 

Etablerer nye nettsider

På utsiden har det tilsynelatende vært stille fra Mediawerk de seneste månedene.

Tidligere i år kom årets første nummer av det nevnte matmagasinet «Molte» ut, distribuert blant annet på Mathallen i Oslo. Magasinet kan også leses på nett her på Issuu.com.

I Moltes kolofon står det forøvrig at magasinet gis ut av selskapet «Bully Media & Entertainment AS», som Mediawerk skrev om på sin Facebook-side i januar med planer om å opprette et norsk aksjeselskap.

Dette selskapet eksisterer imidlertid per juni ikke i noen registere i Norge.

En av de siste postene på Facebook-siden til MediaWerk Publishing er 29. april. Der forteller selskapet om nettsiden Opplev Skandinavia, som skal være «Skandinavias første og største nettportal for nærferie for Skandinavere».

- I den anledning så vil vi også distribuere et eget avismagasin som innstikk i Aftenposten, skriver selskapet.

Og henviser til en nettside opplevskandinavia.no - hvor det inntil nylig bare kom en feilmelding. I slutten av mai dukket imidlertid et nettmagasin under utvikling opp her.

Personlig konkurs

Noe av det siste som skjedde i Phuong C. Van Phans selskper, var en konkurs. 18. mai ble han og enkeltpersonforetaket Metropol Publications slått konkurs i Heggen og Frøland Tingrett.

Dette er altså formelt ikke et av Mediawerk-selskapene. Imidlertid er det på kreditorlista flere beløper som tilsynelatende knytter seg til magasinvirksomheten den senere tid.

Konkursen ble begjært av Skatt Øst, og ifølge kjennelsen fra retten kan vi lese at saken dreier seg om skyldig merverdiavgift. Phuong Phan møtte heller ikke selv i retten.

Phan sier til Medier24 at han ikke møtte i retten fordi han har dialog med en gjeldsrådgiver, og konstaterte at det ikke ville bety noe fra eller til i saken om han møtte i saken.

- Hva betyr det for Mediawerk-selskapene at du nå er slått personlig konkurs?

- Ingenting, svarer Phan.

Tror ikke på løftene

Når frilanserne som har bidratt til denne saken leser Phuong C. Van Phans uttalelser, er det ingen som overfor Medier24 levner mye tillit til Mediawerks evne til å ordne opp.

- Svarene er de samme som mange har fått tidligere. Han har en imponerende evne til å svare fornuftig og saklig, fram til det kniper. Hvis han svarer. Selv har jeg knapt fått svar på mine henvendelser, sier Trond-Atle Farestveit.

En av dem som tidligere jobbet med Phan og Mediawerk, er Mikal Strøm.

Ifølge Strøm avsluttet han samarbeidet, og tok med seg kaffemagasinet Brygg fra Mediawerk-sfæren videre til egen virksomheter. Phan bestrider imidlertid denne virkelighetsbeskrivelsen. .

Etter å ha sett deler av den saken du nå leser, sier Strøm følgende:

- Dette er nok strategien hans: Opprette nye selskaper, bestille masse innhold og så aldri betale for det. Og så ender det opp som utnytting av unge frilansere.

Phuong C. Van Phan har som nevnt vært ryddig i dialogen med Medier24. Han har ikke alltid vært like ryddig i dialog med kreditorene.

Ei heller i offentlige fora. På Phans egen Facebook-vegg, kom han for et par uker siden i diskusjon med frilanser Morten Golimo på en offentlig post om «de 1000 medieprisene».

Golimo kommenterer først slik:

Mulig disse mediene er middelmodige, men i motsetning til Phuong C. Van Phan betaler de sine medarbeidere. Jeg foretrekker mediokere og onanister framfor sjarlataner som deg!

Hvorpå Phan blant annet svarer:

Szzzzzzzzzzzzzzz

Du får prøve hardere dersom jeg skal gidde å bli interessert.

Så varmt, så følsomt, og: så Morten Golimo. Nesten så jeg faller pladask for medlidenheten, her. Jeg foretrekker ellers lettlurte og nyttige idioter fremfor onanister og middelmådighet. Ellers så liker jeg å gråte over en fin film og kanskje t.o,m etter samleie, fordi jeg syntes samleie er så vakkert.

phuong-facebook
Til toppen