I gymsalen til Skien fengsel, hvor Anders Behring Breivik sitter fengslet, ble søksmålet mot staten behandlet i vår.
I gymsalen til Skien fengsel, hvor Anders Behring Breivik sitter fengslet, ble søksmålet mot staten behandlet i vår.

«Folk fikk med seg hvilken middag Breivik klagde på. Kanskje mer enn isolasjonsskadene»

Kjersti Løken Stavrum mener norsk presse bør gå i seg selv etter Breivik-dommen og reaksjonene på den.

  • Endret

Oslo (NTB-Dag Kjørholt): Det er foreløpig uklart om staten vil anke dommen der retten gir Anders Behring Breivik delvis medhold i at han soner under umenneskelige forhold.

Dommen blir møtt med vantro i en rekke utenlandske medier og ble fra flere hold møtt med skuffelse og sinne i Norge, mens andre mente det var en modig dom og et sunnhetstegn at Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen også omfatter en person som Breivik.

– Vi er overrasket og uenig, konkluderte regjeringsadvokat Marius Emberland og la til at aktoratet snarlig vil ta stilling til en eventuell anke etter samråd med staten.

Advokat Thomas Horn, som tidligere har skrevet en doktorgradsavhandling om varetektsfengsling og isolasjon, anser det som høyst sannsynlig at staten kommer til å anke.

På en pressekonferanse etter at avgjørelsen ble kjent, opplyste Breiviks forsvarer Øystein Storrvik at hans klient ikke kommer til å anke delene av dommen der han fikk medhold, men understreket samtidig at isolasjonen må oppheves.

Endrede soningsforhold?

– Dette er helt klart en ripe i lakken for Kriminalomsorgen, som rett nok har blitt stilt overfor en ekstremt utfordrende situasjon med tanke på sikkerhetsbehovet, men også fordi saken er så spesiell og med en så forferdelig forhistorie, sier Horn til VG.

Tillitsvalgt Ingeborg Kivle i Skien fengsel mener det kom uventet at Breivik fikk medhold i saken om soningsforhold. Ifølge NRK er de ansatte i fengselet forundret over utfallet.

Oslo tingrett slår i onsdagens dom fast at restriksjonene Breivik er underlagt i fengselet, er umenneskelige og nedverdigende.

– Og hvis retten mener det, må Kriminalomsorgen ta det til etterretning, sier Kivle og legger til at de nå må ha et annet regime rundt Breivik.

PFUs nestleder Alexandra Beverfjord (t.v.) og generalsekretær Kjersti Løken Stavrum i Norsk Presseforbund. (Arkivfoto: Gard L. Michalsen)
PFUs nestleder Alexandra Beverfjord (t.v.) og generalsekretær Kjersti Løken Stavrum i Norsk Presseforbund. (Arkivfoto: Gard L. Michalsen)

Pressen bør gå i selv

Generalsekretær Kjersti Løken Stavrum i Norsk Presseforbund mener reaksjonene gir pressen en grunn til å gå i seg selv.

– Det er ikke noen tvil om at folk fikk med seg hvilken middag Breivik klagde på. Kanskje mer enn isolasjonsskadene, sier hun til NRK.

– Når dommen nå er overraskende, kan man spørre seg om man tok den tilstrekkelig alvorlig. Mange redaksjoner brukte mye ressurser på rettssaken, og da tror jeg det er lurt å se om dekningen også fanget opp det dommeren har lagt vekt på, sier Stavrum videre. 

Til toppen