SIVILOMBUDSMANN Thor Aage Falkanger med klar beskjed til Herøy.
SIVILOMBUDSMANN Thor Aage Falkanger med klar beskjed til Herøy. (Foto: Sivilombudsmannen)

Formannskapet holdt hemmelig møte for å diskutere en oppsigelse. - Ikke lov, sier Sivilombudsmannen.

Krystallklart klaps til liten sunnmørskommune.

Sivilombudsmannen gjorde nylig et krystallklart vedtak i en sak mot Herøy kommune, etter klage fra Kommunal Rapport:

- Herøy formannskap avholdt et møte som ikke ble annonsert. Hjemmel for lukking ble ikke ført i møteboken. Dette er manglende møteoffentlighet, sier Sivilombudsmannen i uttalelsen.

- I denne saken ble det avholdt et lukket møte på et hotell. Formålet med møtet var å diskutere det politiske grunnlaget for å avslutte et arbeidsforhold.

- Vi har i denne og liknende klager som er behandlet hos ombudsmannen uttalt at når formannskapet eller kommunepolitikere trer sammen som folkevalgt organ, forpliktes man til å følge reglene i kommuneloven om fastsetting av møter, framgangsmåte for eventuell lukking, saksliste og innkalling, sier sivilombudsmann Aage Thor Falkanger i en melding.

Sivilombudsmannen understreker at formannskapet etter alt å dømme hadde anledning til å vedta å lukke møtet under behandling av den aktuelle saken.

Men: Da må møte, innkalling og saksliste være offentliggjort på riktig måte. Eventuell hemmelighold og lukking av møtet må føres og vedtas på lovlig måte.

Klagen på praksisen kom fra Kommunal Rapport, som reagerte på kommunens lukking. Herøy kommune begrunnet lukkingen med at formannskapet ikke hadde vedtaksmyndighet, og at møtet derfor ikke var omfattet av kommuneloven.

Denne begrunnelsen plukker Sivilombudsmannen greit fra hverandre, og slår fast at når folkevalgte møtes, så er det et offentlig møte.

- Selv om møtet gjaldt en arbeidstakers ansettelsesforhold, og derfor kunne gått for lukkede dører, skulle Herøy kommune i denne saken likevel ha fulgt reglene for innkalling, saksliste og lukking og ført hjemmelen i møteboken, sier Aage Thor Falkanger.

Til toppen