FOTBALLFRUE-reportasje i Dagens Næringsliv fra januar.
FOTBALLFRUE-reportasje i Dagens Næringsliv fra januar.

Fotballfrue i PFU: - DN brøt ikke god presseskikk. Men de burde opplyst om vennskapet.

Ikke felt. Men fikk litt kjeft for å ikke være åpne om bindinger.

IDagens Næringsliv har fått mye kritikk etter et magasin-intervju i januar med Caroline Berg Eriksen, mer kjent som «Fotballfrue».

To lesere klaget også saken til PFU, etter mye debatt i sosiale medier. Tirsdag avgjorde Pressens Faglige Utvalg at avisa ikke brøt god presseskikk med intervjuet. 

Kjernen i PFU-klagen er om journalist Jonas Forsang har for tette bånd til miljøet og managmentet rundt Berg Eriksen, inkludert Forsangs venn og tidligere kollega Magnus Rønningen.

Rønningen har operert som Eriksens PR-rådgiver. Samt bloggerens «manager» Peter Peters og hans kjæreste Camilla Pihl, som leserne mener er bekjente av Forsang og bekjent av Forsangs kjæreste Vanessa Rudjord.

Nevnte Rønningen hadde en viss rolle før intervjuet ble avtalt, men avisa har hevdet at verken han eller andre hadde noen roller eller påvirkning på selve intervjuet. 

Og PFU trodde på DNs tilsvar i at det ikke var noe «galt» rundt intervjuets planlegging og gjennomføring. I uttalelsen heter det at «utvalget kan forstå at publikum reagerer på artikkelen og omfanget, sett i lys av de spekulasjoner om bindinger og vennskap som er kommet».

Slik PFU ser det, mener utvalget at bindingene mellom Jonas Forsang og bloggerens manager Peter Peters ikke er for tette. Men de slår fast at Forsang og Rønningen har et vennskap som man «burde vært ekstra varsom med». 

Utvalget mener det ville vært positivt om avisa gjorde leserne oppmerksom på forholdet mellom journalisten og bloggerens PR-ansvarlig, men det medfører i dette tilfellet ikke et presseetisk brudd, heter det i uttalelsen.

PFU i et tidligere møte. (Arkivfoto)
PFU i et tidligere møte. (Arkivfoto) Bilde:

- Burde opplyst om vennskap

Utvalget uttalte seg i stor grad samstemte og på linje med sekretariatets forslag til uttalelse. Dog fikk DN kritikk for å uttale i avisas tilsvar at man normalt ikke opplyste om journalisters private forhold eller vennskap.

- Det synes jeg er for dårlig, og redaksjonen har alt å tjene på at slike bindinger kommer fram. Vi har tidligere uttalt at man burde være mest mulig åpen, og gjerne bruke «fotnotepraksisen». Jeg mener vi bør få med i uttalelsen at de «med fordel kunne vært åpen om bindingene», sa PFU-leder Alf Bjarne Johnsen, til støtte fra utvalget. 

Dog ønsket ett av utvalgsmedlemmene å gå enda lengre: PFU-medlem og journalist Liv Ekeberg syntes utvalget var litt for snille. Hun ønsket under debatten å være strengere, og tror rett og slett ikke på DNs forklaringer:

- Jeg tror ikke helt på det DN forteller om forholdet mellom Magnus Rønningen og Jonas Forsang. Skulle ikke Forsang vite at Rønningen jobbet for blogger Caroline Berg Eriksen?, sa Ekeberg - og la til:

Hvis Rønningen ikke preppet henne før intervjuet eller var med på sitatsjekk, så burde han jo fått sparken. For da gjør han ikke jobben sin som PR-rådgiver.

Ekeberg fikk ikke med seg flertallet på en uttalelse med fellende kritikk, og tok derfor dissens på vedtaket.

Resten av utvalget sørget dog for å gjøre uttalelsen noe krassere, i tråd med Alf Bjarne Johnsens antydninger.

Til toppen