Knut Olav Åmås og Hans Fredrik Dahl.
Knut Olav Åmås og Hans Fredrik Dahl. (Foto: FrittOrd/Aschehoug)

Fritt Ords Honnør til pressemann og historiker Hans Fredrik Dahl (79)

«Få har som ham benyttet seg av det frie ord», skriver FrittOrd om hvorfor han har fått prisen.

Fredag ble det klart at FrittOrd gir Fritt Ords Honnør til Hans Fredrik Dahl (79). Han er tidligere kulturredaktør i Dagbladet, og har vært medieprofessor ved Universitetet i Oslo (UiO) i en årrekke. 

Han har gitt ut en rekke bøker om andre verdenskrig, og krigsoppgjøret i Norge. Han har også skrevet bøker om pressehistorie og TV 2. 

 

Dette skriver de: 

«Fritt Ords Honnør tildeles Hans Fredrik Dahl for hans store bidrag til norsk kunnskaps- og samfunnsdebatt.
 
Pressemannen og historikeren Hans Fredrik Dahl (79) har vært en markant person i norsk offentlighet i femti år. Han har vært en sentral forlagsmann, journalist og avisredaktør, og mot slutten av yrkeslivet medieprofessor. Dahl har utgitt et stort antall bøker.

Hans Fredrik Dahl har ofte vært kontroversiell og har provosert med sine nye perspektiver blant annet på okkupasjonstid og krigshistorie. Han har stått i mange offentlige stormer, men har også vist evne og vilje til å endre mening og beklage. Som akademiker er han uvanlig bredt orientert, og i tillegg til krigs- og okkupasjonshistorie og nyere norsk historie er han en av de fremste bidragsyterne til forskningen på norsk presse- og mediehistorie.

Som person er han en generøs rådgiver og veileder for både pressefolk og akademikere, for studenter gjennom flere generasjoner og overfor andre.

Dahl var blant de sentrale drivkrefter i forlaget Pax’ tidlige år, og forlagsredaktør for en helt ny type politiske pocketbøker i Norge. Han har stått i spissen for en lang rekke viktige, intense og vanskelige debatter i offentligheten gjennom sitt virke i dagspressen og gjennom sine mange bøker.

Få har som ham benyttet seg av det frie ord. I årene som kulturredaktør i Dagbladet var han spesielt synlig og aktiv i medieoffentligheten, mens bokutgivelsene har vært hans viktigste medium i senere år. Både i fjor og i år utgir Dahl nye fagbøker – hans produktivitet er stor». 

Til toppen