PER VALEBROKK, ansvarlig redaktør og administrerende direktør i E24 Dine Penger AS, var tilfreds med tingrettsdommen.  Nå blir det ny runde i retten.
PER VALEBROKK, ansvarlig redaktør og administrerende direktør i E24 Dine Penger AS, var tilfreds med tingrettsdommen. Nå blir det ny runde i retten. (Faksimile/Foto: Javad Parsa)

Full seier til E24 etter søksmål fra tidligere annonsesjef. Han krevde erstatning, men må betale store saksomkostninger

- En lei sak, men vi er glade for utfallet, sier E24-sjef Per Valebrokk.

- Oppsigelsen er saklig begrunnet. Solem har da heller ikke krav på erstatning, sier Oslo tingrett i en krystallklar dom denne uka.

Dermed får tidligere annonsesjef Stig Solem i Dine Penger ikke gjennomslag for sitt søksmål mot E24 Dine Penger AS.

Han saksøkte selskapet med krav om å få kjent en oppsigelse ugyldig, samt økonomisk oppreisning og erstatning for dette.

Retten slår fast at han ikke har krav på noen av delene. Tvert i mot må Solem nå betale arbeidsgivers saksomkostninger på 221.000 kroner, i tillegg til egne utgifter.

Slik kommenterer E24-sjef Per Valebrokk dommen overfor Medier24:

- Jeg synes jo det har vært leit å komme i denne situasjonen. Men vi er selvsagt glade for utfallet. Og at retten sier at vi har gjort alt rett i denne prosessen.

Outsourcet salget, fikk nye oppgaver

E24.no og magasinet Dine Penger har vært gjennom en stor omstilling de seneste åra. I 2013 ble selskapene fusjonert til E24 Dine Penger AS, som er et heleid datterselskap av VG.

Høsten 2014 vedtok selskapet å outsource salget på papirutgaven av Dine Penger. Dermed fantes ikke lenger Solems arbeidsoppgaver i selskapet.

Ifølge dommen fikk han tilbud om nye oppgaver som produktsjef for annonser på det digitale produktet Dine penger+.

«Problemet» for Solem var at han da fikk krav om økt tilstedeværelse i Oslo, mens han siden 2011 hadde fått arbeide primært fra hjemmekontor i Gävle, nord for den svenske hovedstaden Stockholm.

Saksøker anførte for retten at stillingstilbudet ikke var reelt, men kun taktisk. Og at han ikke hadde anledning til å «drive utstrakt pendling til Oslo».

Ba om endringsoppsigelse

Det var ifølge dommen saksøker ved advokat Tor Henry Spjelkevik som under denne prosessen i fjor høst hevdet at endringene var så store at de måtte anses som en såkalt «endringsoppsigelse», og krevde forhandlingsmøte etter arbeidsmiljølovens paragrafer for det.

Arbeidsgiver lagde så en oppsigelse med tilbud om ny stilling, som Solem ikke aksepterte. Han skal i denne prosessen ha fått tilbud om en sluttavtale med økonomisk kompensasjon, på samme nivå som andre i E24.

Denne aksepterte ikke annonsesjefen, og tok før jul i fjor ut stevning mot arbeidsgiver. Siden da har han i formelt stått i stillingen med lønn, i påvente av en rettslig avgjørelse.

I retten hevdet Solem og hans advokat Tor Henry Spjelkevik for det første at oppsigelsen var usaklig, og at endringen som ble gjort, er utenfor «arbeidsgivers styringsrett».

Saksøker mente også at outsourcingen ikke var rasjonell, og at tilbudet om ny stilling ikke «reparerer ugyldigheten».

Fullt medhold til E24

I dommen gis det imidlertid fullt medhold til E24 Dine Penger AS. Dommer Helen Andenæs Sekulic og hennes to meddommere slår fast at bedriften var i sin fulle rett til å outsource salget, at endringene i arbeidsoppgavene var innenfor arbeidsgivers styringsrett, og at endringsoppsigelsen var gyldig.

De peker på at det i flere arbeidsavtaler slås fast at arbeidssted er Oslo, med en formulering om hjemmekontor etter avtale.

- At arbeidsgiver ber ham om å være til stede i Oslo, er derfor noe han må akseptere. Solems spesielle behov kan ikke forhindre et ellers velbegrunnet rasjonaliseringstiltak, heter det i dommen.

Retten forstår at en ny arbeidssituasjon kunne være vanskelig for ham, men slår fast:

- Solem synes imidlertid ikke å ta inn over seg at dette først og fremst er hans eget problem, ikke arbeidsgivers.

- Det foreligger ingen feil ved saksbehandlingen. Etter rettens syn fremstår prosessen som veloverveid og grundig, heter det også i dommen.

- Håper vi er ferdig med saken

Særlig den siste formuleringen er E24-sjef Per Valebrokk fornøyd med, når Medier24 spør han om dommen:

- Det er en viktig dom, som slår fast hvordan arbeidsgivers styringsrett må være, i en bransje med ekstremt omstillingsbehov, sier han.

Samtidig som Valebrokk og bedriften er fornøyd, er det en avmålt feiring. E24-sjefen hevder at de oppriktig ønsket å beholde arbeidstakeren, også med en viss fleksibilitet for arbeidssted.

- Nå håper jeg vi kan legge saken bak oss. Det ville vært leit om det ble nye rettsrunder, det tar både tid og koster penger.

- Hva tenker du om at saksøker nå må dekke også deres saksomkostninger på over 200.000 kroner?

- Det e vanskelig å kommentere, men: Jeg synes jo det er leit at denne saken ble tema i retten. Og advokater koster dessverre alt for mye, sier Valebrokk.

  • Medier24 har siden onsdag ettermiddag gitt saksøker gjennom hans advokat mulighet til kommentar, men det har de så langt ikke ønsket. Vi kommer selvsagt tilbake med det dersom den kommer.
Til toppen