Gard Steiro er i dag sjefredaktør og direktør i VG, men ble saksøkt for tiden han var sjefredaktør i Bergens Tidende.
Gard Steiro er i dag sjefredaktør og direktør i VG, men ble saksøkt for tiden han var sjefredaktør i Bergens Tidende. (Foto: Erik Waatland, arkivfoto)

Gard Steiro og BT frikjent for ærekrenkelser: Berge Gerdt Larsen mente han ble brukt som «tabloid krydder» - tapte saken og må selv betale

Bergens Tidende omtalte Berge Gerdt Larsen feilaktig som «bedrageridømt» og ble saksøkt for 300.000. Men saken førte ikke fram, og Larsen må betale nesten like mye i saksomkostninger.

Oljeinvestor Berge Gerdt Larsen krevde 300.000 kroner i erstatning fra Bergens Tidende for æreskrenkelser, i forbindelse med omtaler i en nyhetsartikkel og en avisleder for noen år siden.

Nå er det klart at daværende sjefredaktør Gard Steiro, journalist Christian Nicolaysen og Bergens Tidende går fri og at Larsen må betale saksomkostninger på 208.751 kr.

- Retten har konkludert med at de omtvistede ytringene ikke er ærekrenkende, og at de saksøkte derfor skal frifinnes, heter det i dommen fra tingretten.

 

Omtalte han som bedrageridømt, men det er feil

Bakgrunnen for saken er at avisen omtalte oljeinvestoren som bedrageridømt.

Berge Gerdt Larsen - her under en rettssak i 2012.
Berge Gerdt Larsen - her under en rettssak i 2012. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

I Larsens påstandsgrunnlag skriver saksøker at materialet er klart egnet til å skade Larsens omdømme, og er derfor ærekrenkende utsagn:

- Artikkelens utsagn «den bedrageridømte oljeinvestoren Berge Gerdt Larsen», og lederens formulering om at «I tilfeller der økonomiavsnittet må håndtere omfattende sakskompleks,
som for eksempel i straffesaken mot Berge Gerdt Larsen, ryker kapasiteten fort for andre, alvorligere forhold», er begge rettsstridige og erstatningsbetingende ærekrenkelser, hevdet saksøker. 

Larsen var lenge i påtalemyndighetens søkelys med anklager om skattesvik og grovt økonomisk utroskap, en sak som ble endelig avgjort med full frifinnelse i fjor. 

Men før dette fikk saken mye omtale - og våren 2014 ble altså Berge Gerdt Larsen blant annet omtalt som«bedrageridømt» av BT.

Dette på et tidspunkt da han var dømt for økonomisk utroskap og skattesvik i tingretten, en dom som var anket til lagretten. Det siste opplyste ikke avisa om.

Saken handlet om politiets håndtering av økokrimsaker, og investoren hevdet i retten at navnet ble trukket inn i reportasjen som «tabloid krydder», for å gjøre reportasjen «interessant». 

– Dette er et typisk eksempel på falske nyheter som spres i massemedia og som påvirker tilliten og er ødeleggende for forretningsvirksomheten, uttalte investoren i retten da saken pågikk i oktober.

Der møtte både nåværende sjefredaktør Øyulf Hjertenes og tidligere BT-sjef Gard Steiro. 

Begge avviste kravet på vegne av mediehuset, og svarte blant annet at rettelsen ble publisert «så fort som mulig».

 

– Ikke rettsstridig

I dommen fra Bergen tingrett heter det at:

«Ordet 'bedrageridømt' er anvendt i artikkelen uten forbehold. Objektivt sett var ikke dette korrekt. Larsen var ikke av tingretten dømt for bedrageri, men for økonomisk utroskap og skattesvik. Retten vurderer det slik at den gjennomsnittlige leser vil mene at bedrageri er verre enn økonomisk utroskap

(..)

Dette betyr at BT fremmet en usann anklage mot Larsen. Tingrettsdommen i straffesaken var dessuten påanket og ikke rettskraftig. Ordet 'bedrageridømt' fanger ikke opp denne svært viktige nyansen, og det var heller ikke inntatt noe forbehold»

Likevel mente Bergen tingrett at «BT tilstrekkelig hurtig ga en klar og tilfredsstillende plassert korrigering med beklagelse, som tilsier at ytringen ikke var rettsstridig».

Til toppen