Illustrasjonsfoto.
Illustrasjonsfoto. (Bilde: Fredrik Varfjell / Scanpix)

Glåmdalen brøt god presseskikk: Skrev at inkassoselskap som mistet lisensen hadde sendt pornoregning til tiåring

Men nummeret var strengt tatt registrert på 10-åringens mor. Dermed hadde ikke avisen dekning for tittelen, mener PFU.

Glåmdalen omtalte i mars inkassoselskapet Norkreditt AS, som etter et vedtak fra Finanstilsynet nå ville miste bevillingen.

Avisa vinklet saken på nett med tittelen «Sendte pornoregning til tiåring» - samtidig som daglig leder Tore Sætre ble identifiert med navn og bilde.

Sætre mener avisa brøt god presseskikk på en rekke punkter, og klaget til Pressens faglige utvalg både på identifiseringen, bruk av bilde fra annen sammenheng, manglende retting av feil - og manglende dekning for tittel og ingress.

Klagers poeng for sistnevnte punkt var at selskapet ikke hadde sendt en regning til noen 10-åring, fordi mobilabonnementet formelt tilhørte barnets mor.

Vær varsom-plakaten:

4.4. Sørg for at overskrifter, henvisninger, ingresser og inn- og utannonseringer ikke går lenger enn det er dekning for i stoffet. Det er god presseskikk å oppgi kilden når opplysninger er hentet fra andre medier.

Og dette sa PFU seg enig i, under utvalgets møte tirsdag 29. august:

Glåmdalen brøt god presseskikk og ble felt for å ha brutt paragraf 4.4 i Vær varsom-plakaten om dekning for titler og ingresser.

Les mer om saken på Presse.no. Slik lyder PFUs uttalelse:

 

PRESSENS FAGLIGE UTVALG UTTALER:

Klagen gjelder en artikkel i Glåmdalen om et inkassoselskap som er blitt fratatt bevillingen av Finanstilsynet. Glåmdalen skrev blant annet at selskapet hadde sendt en pornoregning til en tiåring.

Klager er styreleder og daglig leder i inkassoselskapet. Han mener at Glåmdalen har brutt god presseskikk gjennom å identifisere ham med bilde og navn, jf. punkt 4.7 i Vær Varsom-plakaten (VVP). Videre mener klager at Glåmdalen har brutt punkt 4.10, om å være varsom med å bruke bilder fra en annen sammenheng. Dette fordi avisen publiserte et gammelt bilde av ham i kokkefrakk ved en kafe han driver. Slik klager ser det, stemmer det heller ikke at det ble sendt en pornoregning til en tiåring, og han mener derfor at avisen har brutt punkt 4.4, om å ha dekning for titler og ingresser. Dette mener klager at Glåmdalen burde ha rettet, jf. punkt 4.13, om snarlig rettelse av feil. Slik klager ser det, fremstiller artikkelens ingress det også som om det var den angivelige regningen til tiåringen som gjorde at selskapet hans mistet bevillingen.

Glåmdalen bestrider at god presseskikk er brutt. Avisen forstår at klager viser til punkt 4.10, men mener at bildebruken er akseptabel fordi bildet er nøytralt og ikke kan knyttes til klagers kafe for andre enn dem som allerede er kjent med forholdet. Glåmdalen mener videre at det er korrekt å skrive at pornoregningen ble sendt til tiåringen all den tid telefonnummeret ble benyttet av barnet. Avisen påpeker også at klager har fått slippe til med sine kommentarer og forklaringer i saken. Glåmdalen avviser for øvrig at det er naturlig å tolke ingressen som at klager mistet bevillingen kun på grunn av pornoregningen til tiåringen. Avisen påpeker dessuten at dette uansett ble presisert for å komme klager i møte.

Pressens Faglige Utvalg (PFU) mener Glåmdalen var i sin fulle rett til å omtale Finanstilsynets sak mot inkassoselskapet. PFU mener også at det var naturlig å identifisere lederen av selskapet, selv om utvalget har forståelse for at dette har vært en belastning.

Glåmdalen brukte et gammelt bilde av klager i artikkelen, og det er relevant å se dette opp mot punkt 4.10 i Vær Varsom-plakaten, som sier at mediene skal være varsomme med å bruke bilder i en annen sammenheng enn den opprinnelige. Utvalget forstår at klager ikke ønsker at et bilde av ham ved en kafe han driver, skal knyttes til den omtalte saken. PFU legger imidlertid vekt på at bildet fremstår nøytralt. Det er også av betydning at Glåmdalen opplyste at bildet var tatt i en annen sammenheng.

PFU mener videre at artikkelens ingress ikke nødvendigvis må tolkes som at det var én pornoregning som førte til at klagers selskap mistet bevillingen. Utvalget merker seg også at avisen raskt presiserte dette da klager tok kontakt.

I artikkelens tittel og ingress skrev imidlertid Glåmdalen at klagers selskap sendte en pornoregning til en tiåring. Dette var ikke korrekt, ettersom telefonnummeret stod registrert på tiåringens mor. Utvalget har tidligere uttalt at det er rom for forenklinger i titler og ingresser, og i artikkelens brødtekst blir det utdypet at nummeret stod registrert på moren. Likevel mener PFU at ingressen og tittelen gikk lenger enn avisen hadde dekning for, jf. punkt 4.4, om å ha dekning for titler, ingresser etc. Selskapet sendte ikke pornoregningen til en ti år gammel jente, og påstanden var rammende for klager.

Glåmdalen brutt god presseskikk på punkt 4.4 i Vær Varsom-plakaten.

Oslo 29. august 2017,

Alf Bjarne Johnsen, Anne Weider Aasen, Liv Ekeberg, Stein Bjøntegård, Sylo Taraku, Nina Fjeldheim, Eva Sannum

 

Til toppen