Redaktør Bjarne Tormodsgard i Hallingdølen.
Redaktør Bjarne Tormodsgard i Hallingdølen.

Hallingdølen sprengte skalaen for fornøyde lesere på ny måling

- Uoffisiell verdensrekord i fornøyde lesere!

Redaktør Bjarne Tormodsgard i Hallingdølen.
Redaktør Bjarne Tormodsgard i Hallingdølen.

Det er via Landslaget for Lokalaviser at vi får høre om saken som Hallingdølen selv skrev om målingen, for en drøy uke siden. Og saken er som følger:

Den lokalt eide Hallingdølen har for første gang latt Opinion utsette leserne sine for den samme leserundersøkelsen som Amedia kjører på sine aviser jevnlig. Det har gitt imponerende resultater.

- Det er uhørt. Dette skal ikke være mulig. Det er uoffisiell verdensrekord i fornøyde lesere!, sier seniorrådigver Ole Gaute Aas Askheim i analyseselskapet Opinion.

Bakgrunnen for ovasjonen er nemlig at Hallingdølens undersøkelse viser at hallingdølene er usedvanlig fornøyde med avisa si. Den står sterkt i alle kommuner i dekningsområdet, leserne er fonrøyd med alle sider av avisa. Med tall som Askheim aldri har sett for.

Blant annet får Hallingdølen 421 poeng på det som er omtalt som tilfredshetscore, eller andel fornøyde lesere. Landssnittet er 217.

8 av 10 i Hallingdal abonnerer på avisa, og 82 prosent oppgir Hallingdølen som sin viktigste nyhetskilde.

Til LLA sier redaktør Bjarne Tormodsgard følgende om hvorfor de lykkes så godt:

– Eg trur det viktigaste er at vi skriv om kvardagsfolk. Det er dei vi skriv for, og difor har vi alltid hatt lyst til at dei skal prege avisa. Ein må passe seg for å bli for elitetung.

– Lokalavisa må vere superpatriot. Det er ingen andre som slåst for dei lokale interessene. Når vi begynner å analysere svara frå lesarundersøkinga er det nok dette folk føler om Hallingdølen: Det er mi avis som kjempar for mine interesser, sier Tormodsgard.

Redaktøren understreker samtidig at avisa må jobbe videre for å lever enda bedre. Blant annet bli mer aktuell for aldersgruppa 20 til 40 år.

Til toppen