(Faksimile fra Adresseavisen).
(Faksimile fra Adresseavisen).

Han har fått samme avis dømt tre ganger i PFU. Nå går han til angrep på presseetikken deres.

- Hva driver dere med, Arne Blix?

I mandagens utgave av Adresseavisen skriver Jan Guldahl, som blant annet driver en øyelegeklinikk, et «åpent brev til sjefredaktør Arne Blix». (Innlegget er så vidt vi kan se ikke publisert på nett).

Under tittelen «Adresseavisen og presseetikken» spør Guldahl hva Adresseavisen «driver med».

For øyelegen framstår det også som «underlig og tvilsomt» at avisa viser flere steder til at de følger presseetikken.

- Tre, ja, tre ganger har jeg fått den samme avisen felt i Pressens faglige utvalg nettopp for brudd på god presseskikk, skriver Guldahl.

Sist gang var i PFUs møte i januar, i forbindelse med en omtale av regnskapet til Guldahls synsklinikk.

Når Medier24 sjekker PFU-basen, stemmer det at han står bak to saker til hvor Adresseavisen er felt for brudd på god presseskikk:

  • PFU-sak 336/14: Den nevnte saken om øyelegens regnskap. Avisa felt for feilaktige opplysninger og tittelbruk (4.4, 4.13). Les mer på presse.no.
  • PFU-sak 067/14: Jan Guldahl ble intervjuet i forbindelse med en debatt rundt at han skal ha nektet å ansette kvinner med hijab. Avisa felt for (manglende) gjengivelse at uttalelser, og for brudd på inngåtte avtaler og premiss for intervjuet (3.3, 3.7). Les mer på presse.no.
  • PFU-sak 074/96: Øya Eiendom AS ved Jan Guldahl klaget inn Adresse for manglende samtidig imøtegåelse og brudd på undersøkelsesplikten, i forbindelse med en omtale av at Økokrim skal ha fattet interesse for eiendomsselskapets bruk av en eiendom. Dette stemte ikke, og Guldahl fikk heller ikke anledning til å kommentere disse påstandene, ifølge PFUs uttalelse. Les mer på presse.no.

I leserbrevet til Adressa skriver Guldahl at han har sjekket med PFU, og kan ikke finne at noen annen enkeltperson har fått felt én avis tre ganger. Øyelegen konstaterer også at det skjer sjeldnere enn før at norsk presse publiserer titler som går for langt eller unnlater å komme med beklagelser eller rettelser.

- Ikke bare jeg, men også en rekke av Adresseavisens lesere, lurer sikkert på hvorfor presseetikken i avisen, stikk motsatt av øvrig presse, blir bare dårligere og dårligere, skriver Guldahl, og avslutter:

- Derfor, sjefredaktør Blix, hva driver dere med?

Til toppen