KRINGKASTINGSSJEF Thor Gjermund Eriksen.
KRINGKASTINGSSJEF Thor Gjermund Eriksen. (Foto: NRK)

Han vil at du skal betale 70 kroner mer i lisens neste år

- Sikrer rammene for å opprettholde tilbudet til publikum.

Oslo (NTB): NRK ber om en økning av kringkastingsavgiften på 70 kroner i 2016 i lisensbrevet til Kulturdepartementet.

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen viser til at NRK de siste to årene har gjennomført en betydelig effektivisering og nedbemanning.

– Ved utgangen av inneværende år er lønnskostnadene lavere enn de var for to år siden, til tross for en generell lønnsvekst på mer enn sju prosent. Antall årsverk vil innen utgangen av 2015 være redusert med 300, sier Eriksen til NRK.

Han mener derfor at etter to år med lisensvekst betydelig under markedsutviklingen ellers og lønns- og prisveksten, at lisensen bør økes med 70 kroner.

– En slik vekst tilsvarer ikke kompensasjon for lønns- og prisveksten, men sammen med en fortsatt effektivisering av NRKs virksomhet vil dette sikre rammene for å opprettholde tilbudet til publikum, sier kringkastingssjefen.

Han viser til at inntektsveksten for de kommersielle TV-kanalene i Norge har vært langt høyere enn lønns- og prisveksten. I tillegg har de globale aktørene som Netflix og HBO en svært sterk vekst i Norge.

– Det er i dette landskapet NRK skal opprettholde sin posisjon som allmennkringkaster med norsk innhold med en kvalitet som kan måles mot det beste fra utlandet, påpeker kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen.

(©NTB)

Til toppen