Hanne Harlem er oppnevnt til ny sivilombudsmann.
Hanne Harlem er oppnevnt til ny sivilombudsmann. (Heiko Junge / NTB Scanpix)

Hanne Harlem valgt som ny sivilombudsmann: Håper å motbevise kritikerne

Harlem ble forrige uke innstilt til vervet av Stortingets presidentskap. I dag ble hun valgt av Stortinget.

Det opplyser Stortinget på sine nettsider.

– Jeg er stolt og glad over å ha blitt unevnt. Jeg gleder meg til å ta fatt på jobben, sier Harlem til Medier24.

– Det stilles høye krav til vervet som sivilombudsmann. Vedkommende må oppfylle vilkårene for å være høyesterettsdommer, det stilles høye krav til lederegenskaper og evne til tydelig kommunikasjon. Hanne Harlem er en erfaren jurist og advokat, og oppfyller kriteriene til å fylle denne rollen på en god måte, sier stortingspresident Tone W. Trøen.

Medier24 skrev forrige at Harlem ble innstilt på vervet, til tross for kritikk mot hennes tidligere uttalelser om, og handlinger i forbindelse med, offentlighet og innsyn.

Harlem har registrert kritikken, men sier seg ikke enig.

– Jeg er ikke glad for og kjenner meg ikke igjen i at jeg skal være mot åpenhet eller har motarbeidet Sivilombudsmannen. Det håper jeg at jeg motbevise i jobben.

– Jeg har hatt roller som både advokat og som politiker tidligere. Nå går jeg inn i rollen som sivilombudsmann, og jeg gleder meg til å ha den rollen og passe på og ivareta individets rettigheter.

 

Har merket seg kritikken

Norsk Presseforbund skriver på Facebook at Stortingspresident Tone Trøen (H) opplyser at presidentskapet «har merket seg og vurdert grundig» kritikken mot Hanne Harlem, men at man ikke har funnet grunnlag for å hevde at Harlem er mot åpenhet og innsyn.

Tron Strand, som leder Pressens offentlighetsutvalg uttaler at åpenhet er avgjørende for norsk presse.

– En aktiv og prinsippfast sivilombudsmann er ikke bare mediene, men også borgerne, avhengige av. En god sivilombudsmann vil bidra til mer åpenhet i samfunnet. Vi håper Hanne Harlem blir en god Sivilombudsmannen og ser frem til et konstruktivt samarbeid, sier han ifølge Facebook-innlegget til Norsk Presseforbund.

Norsk Presseforbund er på er på sin side skeptiske til utnevnelsen av Harlem

– Men nå er det sånn at innstillingen er gjort, og det forholder vi oss til. Vi ønsker henne lykke til og ikke minst et godt samarbeid med pressens organisasjoner. Det vil vi invitere til, og det skal vi ikke vente lenge med, sa generalsekretær Elin Floberghagen da innstillingen ble kjent.

Den invitasjonen ønsker Harlem velkommen.

– Det er helt naturlig at vi skal ha et god samarbeid, og vil jeg gjerne være med på. Det er viktig å ha et godt samarbeid med mediene, sier hun.

Dette er Sivilombudsmannen:

Sivilombudsmannen er et ombud utnevnt av Stortinget for fire år om gangen. 

Sivilombudsmannen skal:

  1. søke å sikre at det i den offentlige forvaltning ikke øves urett mot den enkelte borger ved de avgjørelser forvaltningsorganene tar, og
  2. at embets- og tjenestemenn og andre som virker i forvaltningens tjeneste ikke gjør feil eller forsømmer sine plikter, samt
  3. bidra til at menneskerettighetene respekteres.

Kilde: SNL

Tiltrer først 1. februar 2020

Harlem var justisminister under Jens Stoltenbergs første regjering, og har vært kommuneadvokat i Oslo siden 2011. Da hun ble innstilt av presidentskapet skrev Stortinget at hun hadde erklært seg villig til å overta vervet, men at hun ikke kan fratre stillingen som kommuneadvokat for Oslo før 1. februar 2020.

Presidentskapet har derfor foreslått å konstituere Bjørn Dæhlin til vervet. Han er den av kontorsjefene ved ombudsmannen kontor med lengst ansiennitet.

«Som ny sivilombudsmann trekker Harlem frem sine forgjengere som gode forbilder. Hun sier hun ser frem til å følge fotsporene til andre som «har utøvd rollen på en utmerket måte», samtidig som hun ser frem til å jobbe sammen med de ansatte hos Sivilombudsmannen for å sikre at den enkeltes rettigheter blir ivaretatt enda bedre.», skriver Stortinget.

Til toppen