Hans Geelmuyden utfordrer kollegene: Vil at PR-bransjen skal pålegge seg selv åpne kundelister

Hans Geelmuyden utfordrer kollegene: Vil at PR-bransjen skal pålegge seg selv åpne kundelister

- Velkommen med, Spetalen!, sier GK-sjefen. Og nestoren utfordrer nå bransjeforeningen KOMM til å vedta nye retningslinjer.

Tirsdag gjorde Øystein Stray Spetalen sin entre i Pressens Faglige Utvalg. Det gjorde han blant annet med et utspill til forsvar for «den frie presse», med et angrep på PR-bransjen.

- Jeg vil snakke om den femte statsmakta som er i ferd med å komme. Alle pr-byråene, medierådgivingsselskaper, informasjonsrådgivere, ansatte i både private byråer og offentlige etater…som er med på å fortelle en annen versjon enn sannheten. Og de forstyrrer den frie presses arbeid. Det er jeg bekymret for, sa Spetalen til Medier24 i går.

- Velkommen, Spetalen!

Investoren tok til orde for en lovpålagt åpenhet, der bransjen må legge fram lister over hvem de jobber for, hva de har gjort og hvor mye det har kostet.

Spetalen nevnte både First House og Geelmuyden.Kiese som eksempler på selskaper han mener «forstyrrer den frie presse».

Når Medier24 kontakter seniorpartner og sjef Hans Geelmuyden i GK, svarer PR-nestoren med åpne dører:

- Jo - det er kjempehyggelig at Øystein følger opp  dette. Jeg har jobbet i flere år med å utvikle et etisk regelverk i KOMM for å åpne bransjen. Selv åpnet vi kundelistene våre i GK for over et år siden. Det er synd Spetalen ikke har registrert det, sier Geelmuyden.

Og for de som husker fjorårets store catfight i PR-bransjen, kan man anta at GK føler seg noe utilpass med å bli nevnt i samme åndedrag som First House. Ikke minst fordi Hans Geelmuyden stod bak en klage til bransjeforeningen KOMMs etikkråd, for påståtte brudd på foreningens etiske regler. Geelmuyden fikk ikke medhold den gang.

  • Hele den omtalte klagen kan du forøvrig lese på DN.no

Vil åpne bransjen

Om egne kundelister, sier Hans Geelmuyden dette:

- Hvis han lurer på hvem vi jobber med, så er det bare å gå på vår side. Der står en liste over alle vi jobber for.

Nå jobber nestoren med et forslag som kan føre til at alle hans kolleger må gjøre det samme. I praksis vil dette i så fall komme som en justering og forsterking av de etiske regelverkene i bransjeforeningen KOMM, og forslagene vil bli diskutert på årsmøtet i mai.

- Øystein Stray Spetalen tok til orde for en lovpålagt åpenhet. Du vil at bransjen skal ordne dette selv?

- Jeg mener dette er noe vi bør regulere, hvis vi skal få den tilliten vi trenger i samfunnet, sier Geelmuyden.

- Men hvis bransjen ikke ønsker å følge GK i dette, så får samfunnet vurdere om man skal ta i bruk sterkere virkemidler, legger han til.

«Har erfaring med å lykkes»

Ifølge Hans Geelmuyden er det i dag bare et fåtall aktører i bransjen som praktiserer en lignende åpenhet.

Han har dog likevel tro på å lykkes i sin kamp fram mot KOMMs årsmøte:

- Når jeg arbeider med en sak, så har jeg erfaring med å lykkes. Hvis ikke hadde jeg ikke brukt tid på det. Men det er klart at dette sitter langt inne for en del medlemmer I KOMM, og mange vegrer seg voldsomt mot åpenhet. Det er synd i GK har vi bare gode erfaringer med åpenhet, sier Geelmuyden.

- I lys av det siste årets disputter i bransjen, hvordan er klimaet mellom aktørene - og kanskje spesielt deg og First House?

- Jeg leder en liten arbeidsgruppe der blant annet med Erlend Fuglum fra First House deltar. Og vi har gode diskusjoner. First House er vel kjent som det mest lukkede, og GK det mest åpne byrået. Men det hindrer ikke at vi diskuterer dette kollegialt, svarer han.

Geelmuyden sier at forslaget fortsatt er under utarbeidelse og behandling, og er derfor ikke klar for å vise det for offentligheten.

- Men Spetalen og andre nysgjerrige, vil du invitere dem til årsmøtet for å følge debatten?

- Deler av møtet i fjor var i hvert fall åpent for pressen. Men dette er ikke opp til meg å vurdere.

«Hit, men ikke lenger»

Hans Geelmuyden understreker samtidig at kampen hans handler om å få åpnet kundelistene.

Spetalen antydet i går et ønske om å se både hva man jobber med og hvor mye det koster, men det vil ikke bli rett, mener GK-sjefen.

- Nei, dette handler om å åpne kundelistene. Det er en privat sfære i samfunnet, og en offentlig. Og denne diskusjonen handler om å fortelle hvilke kunder vi jobber med.

- Så hva man jobber med er ikke en del av åpenheten, mener du?

- Nei, selvsagt ikke - vi ønsker vel ikke et tystersamfunn, sier Geelmuyden.

  • Medier24 har også tatt kontakt med First House for eventuelle innspill til denne debatten, men så langt ikke fått noen respons derfra.
Til toppen