Fra en av de nå innklagede satirefilmene.
Fra en av de nå innklagede satirefilmene.

Harald Zwart og Demokraten stod bak skarpe satirefilmer om Fredrikstad kommune. Kommunen svarte med å klage til PFU

Presenterer ordføreren som «Kong Jon-Ivar», og antyder meget tette koblinger mellom næringslivet og ordførerens hoff. Tirsdag skal utvalget ta stilling til om filmene bryter god presseskikk.

Lokalavisa Demokraten brakte tidligere i høst flere skarpe satirefilmer, som filmskaper Harald Zwart stod bak.

Filmene har skarp brodd mot Fredrikstad kommune, med påstander om uregelmessigheter i den politiske ledelsen, og tette bånd mellom kommunen og byens næringsliv.

Kommunen, med samtykke fra ordfører Jon-Ivar Nygård og varaordfører Kari Agerup, valgte å klage to av filmene inn til Pressens Faglige Utvalg. Og tirsdag denne uka skal PFU vurdere publiseringene.

De to innklagede filmene Kong Jon-Ivar og de onde varslerne og Kong Jon-Ivar og Visekong Kari går langt i å antyde en rekke uregelmessigheter i styringen av kommunen og flere byggeprosjekter. E

n rekke enkeltpersoner får også skarp satirisk kritikk i filmen.

Fredrikstad kommune skriver i sin PFU-klage at de må «tåle at Demokraten publiserer filmer hvor man benytter satire», men er samtidig opptatt av at «opplysningene satiren bygger på må ha rot i virkeligheten».

Det mener altså kommunen at filmene ikke har, og bruker PFU-klagen til å opplyse faktiske forhold rundt kommunens ledelse og noen av de omtalte byggeprosjektene.

Kommunen mener også at filmskaper Harald Zwart selv har egeninteresser i de omstridte sakene.

Demokraten avviser klagen på alle punkter, og mener at seerne «forstår at det er satire, med den rett til overdrivelse og karikering som er nødvendig for at denne sjangeren skal kunne oppfylle sin samfunnsrolle ved å sette politiske holdninger og handlinger i kontrast».

Avisa spør også hvorfor kommunen som institusjon opptrer som klager, når det er enkeltpersoner i kommunen som føler seg urettmessig rammet av filmene. Og anklager ordfører og varaordfører for å bruke kommunen til et politisk utspill med PFU-klagen. 

 

 

Dette er resten av sakslista til PFUs siste møte, tirsdag 20. desember:

 1. Sak 148/16 – Adv Dag K. Sagstad mot Dagens Næringsliv
 2. Sak 190/16 – NN mot Tønsbergs Blad
 3. Sak 211/16 – Adv. Eirik Espelid pva. klient mot Bergensavisen
 4. Sak 228/16 – Fredrikstad kommune mot Demokraten
 5. Sak 247/16 – NN mot Nettavisen
 6. Sal 249/16 – Nina Karin Monsen mot NRK
 7. Sak 258/16 – NN mot NRK
 8. Sak 262/16 – Bjørn Åke Fleischer mot Nettavisen
 9. Sak 267/16 – NN mot Nettavisen
 10. Sak 269/16 – Rådmann og ordfører i Nesodden Kommune mot Akershus Amtstidende
 11. Sak 276/16 – Trondheim kommune mot Trondheim24.no
Til toppen