Linda Kvam Olsen (til venstre) blir seniorrådgiver for mediestøtte, og Heidi Schau-Hvatum er seniorrådgiver og sekretariatsleder for det nye Mediestøtterådet.
Linda Kvam Olsen (til venstre) blir seniorrådgiver for mediestøtte, og Heidi Schau-Hvatum er seniorrådgiver og sekretariatsleder for det nye Mediestøtterådet. (Foto: Medietilsynet)

FOLK

Medietilsynet styrker laget med to rådgivere

Heidi Schau-Hvatum blir sekretariatsleder og seniorrådgiver, mens Linda Kvam Olsen (33) er ny seniorrådgiver for mediestøtte.

Medietilsynet styrker laget på mediestøttefeltet med to nyansettelser:

Heidi Schau-Hvatum (40) blir seniorrådgiver og sekretariatsleder for det nye Mediestøtterådet, og Linda Kvam Olsen (33) blir seniorrådgiver for mediestøtte, opplyser Medietilsynet i en pressemelding.  

Fra 1. januar 2021 opprettes det et nytt uavhengig mediestøtteråd, som følge av mediestøttemeldingen som Stortinget nylig behandlet.

Det nye mediestøtterådet får blant annet ansvaret for å fordele midlene mellom de ulike støtteordningene og vil også fastsette reglene for de ulike ordningene.

– Medietilsynet blir sekretariat for rådet, og i den forbindelse må vi styrke vår bemanning. Vi har derfor opprettet en ny stilling som sekretariatsleder, der Heidi Schau-Hvatum nå er ansatt. Hun skal sammen med våre øvrige medarbeidere som jobber med mediemangfold og mediestøtte, sørge for saksforberedelse og tilrettelegging for Mediestøtterådet, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Schau-Hvatum kommer fra stillingen som seniorrådgiver i Barne- og familiedepartementet, og har tidligere jobbet i Justis- og beredskapsdepartementet og Utlendingsdirektoratet.

Kvam Olsen kommer på sin side fra stillingen som seniorskattejurist i skatteetaten og har tidligere jobbet som advokatfullmektig i advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers.

Til toppen