HELGE ØGRIM, redaktør i Journalisten.
HELGE ØGRIM, redaktør i Journalisten. (Foto: Birgit Dannenberg)

Helge Øgrim valgte selv å si opp i Journalisten - får likevel 450.000 kroner i sluttpakke fra NJ

Når redaktøren formelt går av 1. september, får han fortsatt 6 måneders lønn uten arbeidsplikt. - En forutsetning for å kunne gå av, sier han.

Denne uka ble det kjent at Helge Øgrim går av som redaktør i Journalistens, fagbladet til Norsk Journalistlag.

Da Journalisten omtale saken selv onsdag, kom det fram at han formelt skulle gå av som redaktør 1. september, men ta ferie og avspasering fra 1. juli.

Det er imidlertid ikke hele bildet:

Fra 1. september får Helge Øgrim også seks måneders «lønn uten arbeidsplikt». Det tilsvarer rundt 450.000 kroner, om man tar utgangspunkt i redaktørens grunnlønn på drøyt 900.000.

- En grei måte å hjelpe han på vei

Det opplyste styreleder Hege Iren Frantzen overfor Medier24 fredag morgen.

- Helge hadde lyst til å gjøre noe annet, og dette er noe vi gjør for å møte han på det, sier Frantzen.

Hun er nestleder i NJ, og Journalisten er formelt en del av fagforeningen. Nettstedet har imidlertid et eget, internt «bladstyre» som styrer avdelingen.

- Men er det normalt at folk som sier opp selv, får sluttpakker?

- I dette tilfellet så kunne Helge ha valgt å jobbe til han ble 70. Det ble en avveining mot at han ønsket å slutte, så ble dette en grei måte å hjelpe han på vei til det, sier Frantzen.

Og legger til:

- Helge blir 66 år nå, og har gjennom ni år tatt Journalisten gjennom flere vanskelige prosesser, sier hun.

En forutsetning for å gå av

Da det ble kjent onsdag at Øgrim valgte å gå av, uttalte han at dette var noe han hadde tenkt på en tid.

Slik uttalte han seg til Journalisten onsdag:

– Jeg har tenkt på dette en god stund og for ett år siden luftet jeg for eierne at jeg kunne tenke meg å tre til side. Vi har vært gjennom prosesser i Journalisten som skulle gjennomføres.

Både redaktøren og styreleder Frantzen har understreket at dette var «etter eget ønske».

- Hvorfor er det da naturlig at du skal få seks måneders lønn?

- For meg så var det forutsetningen for å kunne gå av før tiden, at jeg hadde en overgangsfase med en viss inntekt. Når man står i jobb som redaktør for Journalisten, syns jeg ikke det er så enkelt å vase rundt på arbeidsmarkedet.

- Så for å ha et armslag til å finne ut av nye prosjekter, måtte jeg ha en periode hvor jeg ikke gikk på jobben hver dag - og likevel hadde noen penger mellom hendene, sier Øgrim til Medier24.

NJ-leder Thomas Spence (t.v.) og nestleder Hege Iren Frantzen. Til høyre landsstyremedlem og NJ-veteran Finn Våga. Bildet er fra landsmøtet våren 2015. (Arkivfoto)
NJ-leder Thomas Spence (t.v.) og nestleder Hege Iren Frantzen. Til høyre landsstyremedlem og NJ-veteran Finn Våga. Bildet er fra landsmøtet våren 2015. (Arkivfoto) Bilde:

Belaster NJ - ikke Journalistens regnskap

Denne dialogen om Øgrims avgang har altså tatt noe tid, og Frantzen sier at først nå i juni kunne NJ presentere en løsning partene ble enige om.

Frantzen opplyser også at midlene til Øgrims etterlønn tas fra NJs driftsregnskap, og ikke fra Journalistens avdelingsregnskap.

Derfor har avtalen vært til behandling i NJs arbeidsutvalg, men ikke i landsstyret.

Med andre ord koster Journalisten - som allerede får nær 4 millioner kroner i kontigentandel fra NJ til drift av nettstedet - nå 450.000 ekstra, til å bære kostnadene av Øgrims etterlønn.

Normalt tilkommer også sosiale kostnader med mer, slik at kostnaden for etterlønna fort beløper seg til godt over en halv million kroner.

«Utfra en helhetsvurdering»

Dette kommer i en tid der fagforeningen har store utfordringer med færre ordinære medlemmer, lavere inntekter og kontinuerlig kostnadsfokus på alle områder.

Senest for en drøy måned siden kom det fram at NJ for eksempel ikke ville støtte utgivelsen av jubileumsboka til Journalisten, som de tidligere ansatte Kathrine Geard og Leif Gjerstad i disse tider ferdigstiller.

– Men ville for eksempel 25.000 kroner vært en stor sum for NJ?, spurte Journalisten i mai, til sekretariatsleder Torbjørn Brenna.

– Nei, men det er medlemmenes penger. Vi må kunne se ethvert medlem i øynene, og det ville vært kontingenten fra en del medlemmer. Det er etter en samlet vurdering at vi valgte å ikke støtte dette prosjektet, svarte Brenna.

Nå må NJ altså forsvare overfor de samme medlemmene å bruke over en halv million kroner på etterlønn til en redaktør som ikke skal jobbe og selv har valgt å si opp sin stilling.

Når Medier24 retter spørsmål om hvordan NJ begrunner dette - til henholdsvis nestleder og Journalistens styreleder Hege Iren Frantzen, og NJs leder Thomas Spence, blir vi sendt på en liten rundreise mellom disse.

Før det til slutt er Spence som svarer på spørsmålet:

- Det jeg kan si er at avtalen er innenfor de rammer som AU hadde satt, og sånn sett er vi fornøyd med den.

- Men hvorfor er det riktig å gi 450.000 kroner i etterlønn til en som selv har valgt å si opp?

- Vi har gitt han arbeidsfri i oppsigelsestiden, og utfra en helhetsvurdering så mener vi det er en riktig løsning. NJ jobber også for anstendige arbeidsvilkår, sier Spence.

450.000 kroner tilsvarer for øvrig en hel årslønn for en rekke lokalavisjournalister, viser NJs lønnsstatistikk.

- Øgrim sier at han har ytret ønske om dette for lenge siden. Er det vilkårene for hans avgang som har tatt tid?

- AU ble spurt om vi ville medvirke til en løsning for litt over en måned siden, og det har vi gjort nå, sier Spence.

Avtalen ble forøvrig signert onsdag 15. juni, samme dag som Øgrim varslet sin avgang.

Planlegger kortsiktig konstituering

Tirsdag vil «bladstyret» i Journalisten ta stilling til den videre veien for fagbladet. Det er tidligere blitt antydet at man vil konstituere en intern kandidat som redaktør, det vil si enten Martin Huseby Jensen, Glenn Slydal Johansen eller Bjørn Åge Mossin.

- Vil man på tirsdag vedta hva man skal gjøre på kort sikt, eller hvilken løsning man ser for seg på lang sikt?

- Det må vi få svare på etter tirsdag. Det vil jeg gjerne ta med styret først. Men det ligger ikke noen dramatikk i dette for oss, og det er trolig klokt å konstituere noen ganske raskt, sier styreleder Hege Iren Frantzen.

I og med at Journalistens eget avdelingsregnskap nå ikke belastes Øgrim etterlønn, vil det si at fagbladet i teorien sparer kostnadene til en hel redaktørstilling fra og med 1. september.

- Ligger det an til at man vil bruke dette potensialet for en ytterligere innsparing i Journalisten?

- Nei, det har ikke vært noen forutsetning om nedbemanning av noe slag. Men det må vi nesten ta i styret før jeg sier noe om hva som skjer videre, sier Frantzen.

Helge jobber to uker til

Når Medier24 snakker med Helge Øgrim, er han på kjøretur på Vestlandet og har tatt en liten langhelg - men understreker at han skal jobbe ut de to siste ukene fram til han i praksis slutter 1. juli.

- Hva skal du gjøre etterpå?

- Akkurat det vet jeg ikke, og ville ikke tenke så mye på før jeg hadde landet en avtale. Men det kan jeg jo begynne å tenke på nå, særlig siden jeg er blitt passasjer her i bilen og har noen som kjører for meg, sier Øgrim muntert.

- Du har to uker igjen - kommer du til å bite fra deg før du gir deg?

- Du, det var et godt forslag - jeg må finne noe usagt som er morsomt å si fra om de siste to ukene!

- Så er ikke slik at jeg «endelig» kan si hva jeg mener, for det har jeg jo alltid gjort. Og jeg vil heller ikke varsle noen oppvasker eller skandaler. Skal jeg skrive en kommentar, så må det komme fordi jeg har tid og brenner etter å få sagt noe. Men jeg skal nok få hilse til leserne i hvert fall, sier Øgrim.

Til toppen