Illustrasjonsbilde av aviser
Illustrasjonsbilde av aviser (Roald, Berit / NTB Scanpix)

Her er det viktigste du må vite om leser­tall og opplag i dag

Hvordan går det egentlig med norske aviser og medier?

I dag kom det nye lesertall og opplagstall for landets mediehus og opplagstallene er basert på nytt regelverk.

De digitale lesertallene har ny rapporteringsmetode, mens lesertall for papiraviser måles på samme måte som tidligere.

Dette gjør at papirlesertallene er sammenlignbare med tidligere tall, mens opplagstallene og de digitale lesertallene ikke kan sammenlignes med tidligere tall.

 

Slik står det til

 • Lesertallene for papiravisenesom har uendret målemetode, har en samlet tilbakegang på 7,7 prosent fra tallene som ble lagt frem for et år siden.
 • Av de 149 avistitlene som ble rapportert, har 10 titler fått flere lesere, og 78 aviser har fått færre.
 • Lokal- og regionsavisene har en tilbakegang på 8,8 prosent.
 • Nisjeavisene har en positiv utvikling og øker med 2,3 prosent.
 • 42 prosent leser minst en papiravis en gjennomsnittlig dag, mens 45 prosent leser minst en papiravis på hverdager.
 • Aftenposten er Norges største papiravis med 381.000 lesere, etterfulgt av VG og Dagens Næringsliv.

Administrerende direktør Randi S. Øgrey i MBL sier at man nå står midt i et metodeskifte på lesertallsmålingene.

- Det presenteres kun digitaltall for titler målt på PC/Mac og mobil, målinger for nettbrett kommer først med i rapporteringen fra 2019. Tallene som legges frem i dag er en mellomrapportering i påvente av at de digitale målingene i Forbruker & Media blir fullstendige og at dekningstall på personnivå fra comScore kan benyttes for de største nettstedene. Dette er dermed ikke en endelig 0-punktsmåling - den vi vil få først på den store talldagen i 2019.

 

Fortsatt tilbakegang for mange papiraviser

 • Klassekampen topper listen over papiraviser som får flest nye lesere.
 • Selv om det går nedover, er Aftenposten er ifølge de ferske tallene den største papiravisen med 381.000 lesere, etterfulgt av VG og Dagens Næringsliv.
 • Klassekampen lørdag har i samme periode økt med 28 prosent, mens Klassekampen ellers i uken har en økning på 22,4 prosent. Deretter følger Morgenbladet og Dagsavisen, som også har en pen økning.
 • Selv om de største papiravisene har en tilbakegang er det vekst for den digitale utgaven. VG Pluss har nå et opplag 152.034. Samtidig falt papiravisen på lørdag med 80.000 lesere første halvår i år.

 

44 prosent leser minst en avis via mobiltelefonen

For de digitale lesertallene har innsamling- og beregningsmetodene blitt endret og det er ikke mulig å sammenligne med tidligere rapporteringer.

Lesertallene er fra januar 2018 målt på alle digitale enheter i Forbruker & Media.

Mobil er tidligere målt, men det er nytt at alle titlene kalibreres mot digitaltall fra comScore. Separat lesing for PC/Mac rapporteres for første gang, mens måling av nettbrett kommer med i rapporteringen fra 2019.

 • De nye målingene viser at 44 prosent leser minst en avis via mobiltelefonen, mens 30 % leser minst en avis daglig på PC eller Mac.
 • Til sammen leser 54 % av befolkningen over 12 år digitale avisutgaver på enten mobil, PC eller Mac daglig.
 • VG er Norges største nyhetsnettsted på mobil med nær 1,3 millioner daglige lesere (1 286 000), etterfulgt av Dagbladet og TV2. Det er de samme tre nyhetsnettstedene som topper listen for PC/Mac.

 

Opplagstallene har endringer både i tellemetodikk og i perioden det rapporteres på, og er ikke sammenlignbare med tidligere rapporteringer. ​

Det rapporteres opplag på 228 aviser for 18/2​.

 • Totalopplaget er nå 2,2 mill.​
 • Det rene digitalopplaget er på 703.796​
 • Det rene papiropplaget er på 275.052​.
 • 12 % av opplaget er kun papir, 32 % er kun digital og 56% er komplett.
 • Dette betyr i praksis at 88 % av opplaget nå inkluderer digitale utgaver, mens 68 % av opplaget inkluderer papirutgaver.​
 • Topplisten for netto opplag i årets første 6 måneder viser at Aftenposten er fortsatt størst, etterfulgt av VG + som telles som separat digitalt produkt.
 • Tredje størst er Dagbladet hvor både plussabonnenter og andre abonnenter inngår i netto-tallet. ​
Til toppen