Denne gjengen utgjør Mediemangfoldsutvalget: Fra venstre: Lars Petter Øyen, underdirektør i Kulturdepartementet (som skal være en av to i sekretariatet), Olav T. Sandnes, adm.dir. i TV2, Ellen Altenborg, siviløkonom, konsulent og dr. oecon, Randi Øgrey, administrerende direktør i Mediebedriftenes Landsforening, leder for utvalget: Knut Olav Åmås, direktør for stiftelsen Fritt Ord, kulturminister Thorhild Widvey, Thor Gjermund Eriksen, kringkastingssjef i NRK, Hildegunn Soldal, teknologi- og utviklingsdirektør i Dagbladet, Hilde Eika Nesje, redaktør i Bø Blad - og Gunnar Stavrum, ansvarlig redaktør i Nettavisen. Ivar Rusdal, styreleder i Nordsjø Media, og Hallvard Moe, professor i medievitenskap ved UIB, var ikke til stede på pressekonferansen.
 
(Foto: Wenche Nybo/Kulturdepartementet)
 
Denne gjengen utgjør Mediemangfoldsutvalget: Fra venstre: Lars Petter Øyen, underdirektør i Kulturdepartementet (som skal være en av to i sekretariatet), Olav T. Sandnes, adm.dir. i TV2, Ellen Altenborg, siviløkonom, konsulent og dr. oecon, Randi Øgrey, administrerende direktør i Mediebedriftenes Landsforening, leder for utvalget: Knut Olav Åmås, direktør for stiftelsen Fritt Ord, kulturminister Thorhild Widvey, Thor Gjermund Eriksen, kringkastingssjef i NRK, Hildegunn Soldal, teknologi- og utviklingsdirektør i Dagbladet, Hilde Eika Nesje, redaktør i Bø Blad - og Gunnar Stavrum, ansvarlig redaktør i Nettavisen. Ivar Rusdal, styreleder i Nordsjø Media, og Hallvard Moe, professor i medievitenskap ved UIB, var ikke til stede på pressekonferansen.   (Foto: Wenche Nybo/Kulturdepartementet)   (Bilde: Kulturdepartementet)

Her er gjengen som skal utrede mediemangfold og pressestøtte

Fritt Ord-direktør Knut Olav Åmås skal lede Mediemangfoldsutvalget.

(NTB/Medier24): 

Kulturminister Thorhild Widvey (H) setter sin tidligere statssekretær Knut Olav Åmås i førersetet for utvalget som skal utrede pressestøtte og framtidas mediemangfold.

Åmås, som nå er direktør i stiftelsen Fritt Ord, ble i statsråd fredag utnevnt til leder av mediemangfoldsutvalget.

Utvalget skal ifølge mandatet vurdere hva som skal være statens mål for mediemangfold, herunder hva som skal skje med kringkastingsavgiften og pressestøtten.

– Et mangfold av medietilbud er avgjørende for et velfungerende demokrati og for ytringsfriheten. Vi må nå se om virkemidlene våre er innrettet slik at de bidrar effektivt til mediemangfold og ytringsfrihet, sier kulturminister Thorhild Widvey.

Mediemangfoldsutvalget skal presentere sine konklusjoner i en offentlig utredning innen 1. mars 2017.

Knut Olav Åmås og kulturminister Thorhild Widvey.
Knut Olav Åmås og kulturminister Thorhild Widvey. Bilde:

Blant medlemmene i utvalget finner vi også kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen, administrerende direktør i Nettavisen Gunnar Stavrum og sjefen for Mediebedriftenes Landsforening (MBL), Randi Øgrey. Dette er de ti medlemmene: 

 • Leder: Knut Olav Åmås, direktør for stiftelsen Fritt Ord (Oslo)
 • Ellen Altenborg, siviløkonom, konsulent og dr. oecon (Bærum/Arendal)
 • Ivar Rusdal, styreleder i Nordsjø Media (Sandnes)
 • Hildegunn Soldal, teknologi- og utviklingsdirektør i Dagbladet (Oslo)
 • Hallvard Moe, professor i medievitenskap ved UiB (Bergen)
 • Gunnar Stavrum, ansvarlig redaktør i Nettavisen (Oslo)
 • Olav T. Sandnes, administrerende direktør i TV2 (Bergen)
 • Thor Gjermund Eriksen, kringkastingssjef i NRK (Oslo)
 • Randi Øgrey, leder i Mediebedriftenes Landsforening (Oslo)
 • Hilde Eika Nesje, redaktør i Bø Blad (Bø i Telemark)

Utvalget ble varslet da kulturministeren før sommeren kom med Allmennkringkastingsmeldinga, og nå er det altså satt ned. I en pressemelding sier regjeringen at utvalget skal utrede hvordan økonomiske virkemidler på medieområdet best kan innrettes for å stimulere til mediemangfold. 

- Regjeringen vil legge til rette for en bred offentlig samtale i fremtidens digitale mediesamfunn. Et mangfold av medietilbud er avgjørende for et velfungerende demokrati og for ytringsfriheten. Vi må nå se om virkemidlene våre er innrettet slik at de bidrar effektivt til mediemangfold og ytringsfrihet, sier kulturminister Thorhild Widvey.

I mandatet til utvalget står følgende fire punkter:

 • Utvalget skal vurdere hva statens mål for mediemangfoldet bør være, og beskrive sentrale utviklingstrekk på mediefeltet og hvordan disse påvirker mediemangfoldet
 • Utvalget skal vurdere det samlede norske tilbudet med særlig fokus på to områder: nyhets- og aktualitetsmedier og medienes funksjon i nyhets- og debattformidlingen, samt allmennkringkastere og deres betydning for Norges språk og kultur.
 • Med utgangspunkt i sin analyse skal utvalget vurdere hvordan statens økonomiske virkemiddelapparat, herunder produksjonstilskuddsordningen og kringkastingsavgiften, best kan innrettes for å legge til rette for en åpen og opplyst offentlig samtale og stimulere til et mangfoldig medietilbud. Utvalget skal bl.a. vurdere behov, omfang og offentlig finansiering av allmennkringkasting og nyhets- og aktualitetsmedier. Utvalget kan også vurdere regulatoriske virkemidler dersom dette er relevant.
 • Utvalget må innhente opplysninger om bruk av økonomiske virkemidler på medieområdet i aktuelle europeiske land. Utvalget må vurdere om utvalgets forslag vil reise problemstillinger knyttet til EØSavtalens regelverk om offentlig støtte. Utvalget kan innhente andre nødvendige del-utredninger og skal utrede de økonomiske og administrative konsekvensene av sine forslag. Utvalgets forslag skal ta utgangspunkt i uendret ressursbruk på området samlet sett, men det kan også fremmes forslag om økt eller redusert ressursbruk.
Til toppen