- Her og Nå utnytter Anbjørgs bortgang til å selge blader

- Her og Nå utnytter Anbjørgs bortgang til å selge blader

Jon A. Håtun føler seg tråkket på og klager ukebladet til PFU.

«SORGEN GÅR IKKE OVER» skriver Her og Nå på forsiden av et blad for noen uker tilbake. I en gul stjerne står det «1 år siden hun døde!».

Ved siden av et bilde av avdøde Anbjørg Sætre Håtun, og enkemann Jon A. Håtun. Nå har han klaget ukebladet inn til Pressens Faglige Utvalg, på bakgrunn av både forsiden og «intervjuet» over tre sider inne i bladet.

- Saken, på tre hele sider, er basert på noe jeg har snakket om regi av Kreftforeningen, skriver Jon A. Håtun, også kjent som artisten Jono El Grande, i denne kronikken i Aftenposten. Med følgende sitat som tittel:

- Ukebladet Her og Nå har fått det til å se ut som om jeg er blitt intervjuet av dem om sorg. Det er jeg ikke.

Håtun beskriver i kronikken hvordan han opplever ukebladets omtale og presentasjon som krenkende.

- Jeg blir helt satt ut av hvordan Her og Nå har gått frem, skriver Håtun også om hvordan han opplevde at de var pågående under et arrangement der han snakket om sorgen. Ifølge Håtun kommer det ikke klart fram at dette er noe han har sagt fra en scene - han mener Her og Nå framstiller det som at de har intervjuet ham.

- I mine øyne er det også tydelig at Her og Nå utnytter at det er ett år siden Anbjørgs bortgang, til å selge blader, skriver Håtun i kronikken.

Håtun omtaler selv Her og Nås tilsvar til PFU i kronikken. Redaktør Rino Rådahl skriver blant annet at det ikke er krav om kildeanvisning på forsiden, og mener det er tydelig nok hvor saken stammer fra.

- I vår sak har Her og Nå produsert saken selv, basert på et intervju fra en scene på et offentlig arrangement, skriver Rådahl, ifølge Håtuns kronikk.

Til toppen