Prorektor Jens Standal Groven (f.v.), førsteamanuensis Ana Luisa Sanchez Laws, høgskulelektor Tormod Utne og seniorrådgiver Lars Julius Halvorsen var her i innspurten med søknadsskrivingen til Senter for fremragende utdanning (SFU).
Prorektor Jens Standal Groven (f.v.), førsteamanuensis Ana Luisa Sanchez Laws, høgskulelektor Tormod Utne og seniorrådgiver Lars Julius Halvorsen var her i innspurten med søknadsskrivingen til Senter for fremragende utdanning (SFU). (Foto: Høgskulen i Volda)

Høgskulen i Volda utvikler nytt digitalt medieverksted. «Et nødvendig og fremtidsrettet grep»

Nytt senter skal øke kompetansen og videreutvikle den digitale journalistikken.

Mediemiljøet ved Høgskulen i Volda har opprettet et senter for å øke kompetansen om og videreutvikle digital journalistikk og digital fortelling, kan vi lese på HiVolda.no.

- Et nødvendig og fremtidsrettet grep for å fortsatt være ledende på journalistikkutdanning i landet, mener fagmiljøet selv.

«Senteret» er plassert i lokalene til journalistikkutdanninga, er fortsatt under utvikling - og har allerede båret frukter i form av emet Web Documentary

– Studentene har tatt i bruk ny teknologi for tv-produksjon, hvor de har brukt mobiltelefon til å filme. Det har vært i samarbeid WeVideo i Silicon Valley i USA, sier høgskulelektor i nettjournalistikk, Tormod Utne.

- Dette er noe mange aktører i mediebransjen nå også bruker, og da er det bra at studentene får kjennskap til det gjennom undervisningen. Flere slike nyvinninger kan komme fram gjennom det nye senteret vårt, spår Utne.

Nå jobber Høgskulen for å formalisere og styrke sentere, kan vi lese: De har søkt NOKUT om å bli et Senter for fremragende utdanning, og målet er å etablere dette som Senter for praksisretta digital journalistikk. Søknadsprosessen her blir avgjort til høsten.

Til toppen