Kulturminister Thorhild Widvey - her på en pressekonferanse i juni 2015.
Kulturminister Thorhild Widvey - her på en pressekonferanse i juni 2015. (Arkivfoto: Gard L. Michalsen)

Hva skjer med NRK-lisensen? Nytt ekspertutvalg skal utrede alternativer

Ledes av tidligere NRK-direktør Tore Olaf Rimmereid.

Oslo (NTB): Regjeringen oppnevnte fredag en ekspertgruppe som skal utrede alternativer for offentlig finansiering av NRK.

– Selv om kringkastingsavgiften fortsatt fungerer, ser vi at lisensordningen har svakheter. Den teknologiske utviklingen kan på sikt svekke NRKs inntektsgrunnlag, sier kulturminister Thorhild Widvey (H).

– Vi trenger derfor en grundig vurdering av de praktiske og økonomiske konsekvensene av ulike offentlige finansieringsmåter, sier hun.

Ekspertgruppen skal levere sin rapport 1. juli 2016.

Arbeidet ledes av administrerende direktør i det kommunale energiselskapet E-CO, Tore Olaf Rimmereid.

Rimmereid har blant annet bakgrunn som tidligere direktør for administrasjon og finans i NRK.

Ellers skal Sissel Jensen, førsteamanuensis ved NHH i Bergen, Bente Sollid Storehaug i Dinamo og Johann Roppen, professor i journalistikk og rektor ved Høgskolen i Volda, sitte i gruppen.

I mandatet ekspertgruppen har fått heter det blant annet at de skal vurdere ulike alternative fremtidige modeller for offentlig finansiering av NRK. Én av modellene skal ta utgangspunkt i dagens kringkastingsavgift.

Til toppen