Hvordan kan vi presentere nyheter bedre for unge? Det har Hilde Kristin Dahlstrøm fått penger til å finne ut

Får stipend på 25.000 kroner fra Sommerkonferansen til å utforske hvordan god journalistikk kan bli mer interessant for yngre mediebrukere.

Hilde Kristin Dahlstrøm, NLA Mediehøgskolen Gimlekollen. Bilde: NLA Gimlekollen

Redaktørforeningene i Agder og Rogaland lyser annethvert år ut forskningsmidler på inntil 25.000 kroner, i tilknytning den regionale Sommerkonferansen - som arrengeres like ofte. 

Tidligere i år var årets midler lyst ut, og pengene er nå tildelt programansvarlig Hilde Kristin Dahlstrøm ved Megiehøgskolen Gimlekollen. 

Hun har presentert et prosjekt hvor målet er å finne ut hvordan man kan øke interessen for god journalistikk blant de unge mediebrukerne. 

Dette skal skje gjennom en såkalt «hackaton», eller en workshop - hvor man tar for seg et utvalg viktige og aktuelle saker i nyhetsbildet. Og spørsmålet som da skal stilles er som følger: 

«Hvordan ville disse nyhetene blitt presentert dersom neste generasjons nyhetskonsumenter fikk være med og bestemme?»

Dahlstrøm og kollegene vil også gjennomføre egne undersøkelser, og bygge videre på eksisterende medieforskning om temaet. 

- Sammen med fremtidens journalister vil vi idemyldre oss fram til hvordan redaksjonene kan øke interessen for nyheter blant ungdom, heter det.  

Resultatene av prosjektet vil presenteres på årets «Sommerkonferanse». Den er imidlertid, til tross for navnet, flyttet til november i år. Dette etter at fjorårets konferanse ble avlyst i siste liten. 

Til toppen