Omtales hendelser i Israel annerledes enn lignende angrep? Ja, mener ICEJ.
Omtales hendelser i Israel annerledes enn lignende angrep? Ja, mener ICEJ.

DEBATT:

Hvorfor omtaler ikke norske medier terrorangrep som «terror» når det skjer i Israel?

- Tre israelske arabere skjøt og drepte to israelske politifolk. En palestinsk araber stakk i hjel tre israelere i deres eget hjem. Norske medier må svare på hvorfor de kaller det en «skuddveksling», mener Erlend Sundar.

Erlend Sundar, nettredaktør i ICEJ Norge.
Erlend Sundar, nettredaktør i ICEJ Norge.

 

Tre israelske arabere skjøt og drepte to israelske politifolk. En palestinaaraber stakk i hjel tre israelere i deres eget hjem.

Ifølge norske medier er ikke dette terror. Men det er ikke det eneste overraskende i vår store gjennomgang av medienes dekning av den Israel-palestinske konflikten de siste to ukene.

ICEJ har gjennomgått medienes dekning av Israel i Norges største mediedatabase Atekst og Dagsrevyen de siste fjorten dagene.

Den fjortende juli, skjøt og drepte tre arabiske israelere to israelske politimenn ved tempelhøyden i Jerusalem.

Ikke en eneste gang finner vi at norske medier omtaler hendelsen som et terrorangrep.

 

Terrorister som ofre i norske medier

Norges mest innflytelsesrike mediebedrift, NRK, dekket saken i Dagsrevyen samme kveld – mange timer etter at terrorangrepet hadde skjedd – med følgende innledning: «Tre palestinere ble drept av israelsk politi i gamlebyen i Jerusalem i dag. De tre skal ha skadet tre personer. To politimenn døde av skuddskadene».

Norges kanskje nest mest innflytelsesrike mediebedrift, NTB, skriver også samme kveld at: «Fem drepte i skuddveksling i Jerusalems gamleby».

«Skuddveksling», virkelig! Ikke terrorangrep?

I begge tilfellene var det på kvelden mer enn nok informasjon til å bruke en annen tittel enn «…skuddveksling» som NTB og «Tre palestinere drept….», slik som NRK.

Saken handler, NTB, om israelsk politi som blir angrepet med våpen av tre israelske arabere. Selvsagt skyter politiet igjen. 

Og selvsagt skal terrorangrepet på de døde politimennene omtales først, NRK, og ikke de drepte israelske araberne som utførte angrepet og terroren mot politimennene.

NRK omtaler israelske ofre som gjerningsmenn og palestinske terrorister som ofre.

 

Våre medier på kollisjonskurs med definisjonen av terror

Noen dager senere stikker en palestinaaraber i hjel tre israelere. Det skjer mens israelerne spiser middag i sitt eget hjem et sted i Judea og Samaria (Vestbredden). Beskrivelsen og bildene av det som, i likhet med tempelhøydeterroren, burde omtales som et terrorangrep, er helt forferdelige. En far og hans to voksne barn blir slaktet ned. Bildene fra israelske myndigheter er stenket i blod.

Heller ikke denne handlingen blir av våre medier omtalt som terror.

I begge tilfeller er norske medier på kollisjonskurs med anerkjente definisjoner av terror.

Slik beskriver FN det:

«Terrorisme oppstår dersom en person ulovlig og med vilje gjør en handling som fører til død eller alvorlig skade på personer, eller alvorlig skade på offentlig eller privat eiendom, (inkludert offentlige plasser, statlige bygninger, offentlig transportsystem og infrastruktur). Når en handling er gjort for å skade befolkningen, eller for å tvinge en regjering eller en internasjonal organisasjon til å handle eller avstå fra å handle, er dette å regne som terrorisme.»

Ordene tilhører tidligere generalsekretær i FN, Kofi Annan.

Hva med dekning av andre terrorangrep?

Vi har også gjennomgått den norske nyhetsdekningen de første dagene av angrepet, som drepte seks og skadet over førti personer i Westminister-terroren i London i mars i år.

Etter at myndighetene i London offentlig bekreftet at de anså angrepet som et terrorangrep, var også norsk presse raske med å bruke begrepet i sine beskrivelser. 

Dette skjedde både i NRK, NTB og i en rekke andre norske aviser.

Det er også bekymringsfullt at det er få av våre medier som i det hele tatt egenproduserte saker om tempelhøyde-opprøret.

De fleste henter stoff fra NTB. Det NTB skriver, blir dermed stående så å si helt uten konkurrerende norsk informasjon.

Unntaket er våre kristne aviser Norge i dag og Dagen

Når NTB brukes i såpass stort monn i denne perioden skapes det en strupet virkelighet hos norske lesere.

 

Nesten ingenting er egenprodusert

I databasen vi har gått gjennom, finnes det et sted mellom ti og tjue saker om temaet hver dag. Alle sakene, med et par unntak i Dagsavisen, Dagbladet og Aftenposten, er forholdsvis korte nyhetsartikler.

Og det er svært få kilder, vinklinger og intervjuobjekter. 

For eksempel er det slik at mens Israelske myndigheter i en del av journalistenes kilder, indirekte blir tillagt ansvaret for at konflikten blusset opp, er spørsmål rundt palestinsk ansvar helt og holdent utelatt. 

Ingen norske journalister har tilsynelatende stilt spørsmål ved om palestinaaraberne overreagerte da Israel satte opp sikkerhetstiltak i form av metalldetektorer. 

Ikke en eneste artikkel omtaler dette viktige temaet, bortsett fra en gjesteskribent i Stavanger Aftenblad.

Så hvor er det blitt av den tenkende journalisten og kommentatoren de siste fjorten dagene? 

Det er en tid hvor mediefolk burde forklare sine redaksjonelle valg. Dette er en tid for det. 

 

Til toppen