TORBJØRN RØE ISAKSEN, kunnskapsminister for Høyre.
TORBJØRN RØE ISAKSEN, kunnskapsminister for Høyre. (Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix)

I kompetansemålene for 7. klasse heter det at elevene skal kunne tegnsetting. Kan vi holde oss med en kunnskapsminister som ikke behersker kommareglene?

SØNDAGSPOSTEN: Torbjørn Røe Isaksen leverer fem kommafeil i sin seneste kommentarartikkel. Et sløvsinn som forteller at vi nærmer oss et postgrammatikalsk samfunn.

Kommareglene skal ikke gjøre det vanskeligere å skrive, men lettere å lese.

Dersom kommaet er plassert på rett sted, skriver du det som du har tenkt å skrive, og leseren får med seg innholdet enklere og raskere.

Dette er ikke fri synsing, men funn fra beinhard nevrolingvistisk forskning.

Slik framstod @konservativ på Twitter - inntil nylig. (Teksten er nå endret.)
Slik framstod @konservativ på Twitter - inntil nylig. (Teksten er nå endret.)

JEG HAR HATT kunnskapsministeren under kommaoppsikt en tid.

Det begynte da jeg oppdaget Twitter-profilen hans. Der står det:

Dersom du ønsker å ta opp saker m forvaltningen, må du henvende deg til rette myndighet som vil behandle henvendelsen.

Reglene sier at det skal være komma foran relative bisetninger (som-setninger) som ikke er nødvendige for å identifisere det som-setningen viser til.

Røe Isaksen prøver antakelig å skrive at rette myndighet vil behandle henvendelsen din. Da må han skrive setningen slik:

..., må du henvende deg til rette myndighet, som vil behandle henvendelsen.

Uten komma betyr setningen at noen «rette myndigheter» vil behandle henvendelsen, andre ikke.

DENNE UKEN har jeg lest statsrådens baksidetekst i Morgenbladet fra forrige fredag.

Dessverre bekrefter teksten en kunnskapsløs omgang med kommategnet.

De fem kommafeilene ødelegger leserytme, forståelse og troverdighet, spesielt fordi det er de mest elementære reglene som brytes.

morgenbladet-faks

> LES RØE ISAKSENs spalte fra forrige uke på Morgenbladet.no

Feil 1: Røe Isaksen skriver: Bor du i by er du for.

Det skal alltid være komma etter bisetninger (leddsetninger) når de kommer foran en hovedsetning. Det må altså skrives slik:

Bor du i by, er du for.

Feil 2: Røe Isaksen skriver: …bor du i distrikt er du mot.  

Også her må det være slik: Bor du i distrikt, er du mot.

Kommafeilene kommer på rekke og rad.
Kommafeilene kommer på rekke og rad.

Feil 3: Røe Isaksen skriver: Sannheten er en annen og bildet er langt mer broket…

Regelen er at det skal være komma mellom to hovedsetninger, så det Røe Isaksen skulle ha skrevet, var dette:

Sannheten er en annen, og bildet er langt mer broket…

Feil 4: Røe Isaksen skriver: Det gjaldt under de rødgrønne og det gjelder nå. Feilen er den samme som ovenfor:

Det gjaldt under de rødgrønne, og det gjelder nå.

 

Feil 5: Røe Isaksen skriver: For disse har alle som én, gjort vedtak om å slå seg sammen.

Statsråden bedriver her umotivert kommasetting. Kan han være rammet av engelsk syke? Hos oss skal det ikke være komma etter foranstilte ledd som ikke er setninger (med et mulig unntak for ledd som er like lange som en laks på 13 kilo).

Derfor må kommaet bort: For disse har alle som én gjort vedtak om å slå seg sammen.

Å sette komma etter det foranstilte leddet er blind kommatering, og det er ikke urimelig å sammenligne forseelsen med vold av samme type.

I KOMPETANSEMÅLENE for sjuende klasse i grunnskolen heter det at elevene skal kunne skrive tekster med funksjonell tegnsetting.

Vi har en kunnskapsminister som ikke når dette målet. Det er trist.

Antakelig er kunnskapsministerens ungdomssløvsinn et uttrykk for at vi nærmer oss et postgrammatikalsk samfunn, et språkfellesskap der stadig færre bryr seg om at grammatikk er logikk og stringens og åpner for klar tenkning med bokstaver, ord og setninger på papir eller skjerm eller hva man skulle ha for hånden.

I antikken var det sju intellektuelle kunster som gjaldt. Tre av dem ble satt spesielt høyt: Retorikk, logikk og grammatikk.

Og størst av alle var grammatikken.

LES FLERE utgaver av Søndagsposten på Medier24, som disse to om språk:  

333 spørsmål og svar om godt språk fra Helene Uri: En fin lesestund og mye nyttig

Jeg leste gjennom hele Aftenposten, VG og Dagbladet med blåpenn. Svaret ble 177 kommafeil

Bård Borch Michalsen: 

Kommentatoren begynte å arbeide som journalist midt på 1970-tallet, Han har arbeidet i dags-, fag- og ukepresse, nærradio, lokal-TV og nyhetsbyrå, er utdannet cand.polit/medieviter og er i dag førstelektor i organisasjon og ledelse ved Handelshøgskolen UiT, Det arktiske universitet, Campus Harstad.

bård borch michalsen

PS: Michalsen har også skrevet boka Komma - kommategnets personlighet, historie og regler. (Juritsen forlag2014)

Til toppen