Line Omland Eilevstjønn og Randi Berdal Hagen, Vest-Telemark blad. Tone Tveit ser vi helt til venstre på telefonen.
Line Omland Eilevstjønn og Randi Berdal Hagen, Vest-Telemark blad. Tone Tveit ser vi helt til venstre på telefonen.

I Telemark gikk den største prisen til en liten avis: «Veslebladet» og Tone Tveit hedret for kampen mot hemmelighold

Vest-Telemark blad hentet hjem hovedprisen fra Telemark journalistlag . - Et godt eksempel på at man kan være patriotisk vest-telemarking og kritisk til de lokale myndighetene, sier juryen .

Telemark journalistlag hadde fredag kveld prisfest med utdeling av journalistpriser, fotopriser og videopriser for 2016.

Journalistprisen gikk til Vest-Telemark blad, på folkemunne kalt Veslebladet, for en artikkelserie om hemmelighold i Seljord kommune.

Det er forøvrig andre gang på tre år at lokalavisa får hovedprisen; det skjedde også for to år siden. 

– Tone Tveits artikler i Vest-Telemark blad om hemmelighold i Seljord kommune er et godt eksempel på at en kan både være patriotisk vest-telemarking, og kritisk til de lokale myndighetene, sier juryen i sin begrunnelse:

«Ordføreren og formannskapet ville hindre innsyn i planene til en kjent, større virksomhet om å etablere seg på et privat eid og -utviklet næringsområde, en potensiell ettertraktet etablering. Saka blei ikke ført opp på sakskartet, og etter initiativ fra ordføreren lukket formannskapet møtet som skulle behandle saka. Ordføreren informerte heller ikke om at Fylkesmannen frarådde å lukke møtet. Begge deler var i dette tilfellet brudd på offentlighetslova.

Journalisten reagerte på flere saker der ordføreren var mottaker og den aktuelle virksomheten var avsender. Saka hette xxxxx xxxxxx, og saksnummeret hadde en rekke dokument som var unntatt fra innsyn.

Da avisens avsløringer blei kjent, forsøkte ordføreren å vri seg unna med fraser om at «Målet var å få til noko» og erklære seg uenig i fylkesmannens påvisning av brudd på loven. Men i et formannskapsmøte seinere måtte han beklage at et formannskapsmøte blei lukka på feil grunnlag, og at e-post fra fylkesmannen ikke blei offentliggjort. 

Journalistens initiativ til, og oppfølging av denne saka, er et eksempel på godt gravearbeid og viktig lokal journalistikk. Spesielt viktig i deler av Telemark der fylkesavisene i dag ofte glimrer med sitt fravær i kommunepolitikken.

Å drive kritisk journalistikk kan være vanskelig for ei lokalavis i et mindre område som vi snakker om her, Vest-Telemark.

Juryen for journalistprisen har bestått av: 

Journalist Marie L. Kleve, bokansvarlig i Dagbladet, tidligere Vest-Telemark Blad og Varden.

Historiker og forfatter Ingvar Skobba, tidligere Høgskolen i Telemark

Journalist Ørnulf Hjort-Sørensen, tidligere Varden og Telemarksavisa

Diskusjoner om at lokalavisenes lokal­patriotisme ikke er forenlig med den distanse som kreves for å utøve kritisk journalistikk, dukker jevnlig opp i mediedebatten.  Tone Tveits artikler i Vest-Telemark blad om hemmelighold i Seljord kommune er et godt eksempel på at en kan både være patriotisk vest-telemarking, og kritisk til de lokale myndighetene.

Med hjelp av med hjelp av kollegaene Randi Berdal Hagen og Øystein Øygarden avslørte hun ikke bare maktmisbruk, men satte også utropstegn ved at innbyggerne i Seljord – som alle andre -  har lovfesta rett til innsyn i hva kommunale midler går til, uansett hva en ordfører måtte mene om hva som er formålstjenlig.»

  • LES FLERE av de nå prisbelønte sakene på VTB.no

  

FLERE VINNERE: Fra venstre: Helge Ottesen, Varden, Fredrik Nordahl, Varden, Christina Førli Aas, NRK Telemark, Fredrik Pedersen, Varden (vinner av hovedpris foto), Stian Wåsjø Simonsen, NRK Telemark. 
FLERE VINNERE: Fra venstre: Helge Ottesen, Varden, Fredrik Nordahl, Varden, Christina Førli Aas, NRK Telemark, Fredrik Pedersen, Varden (vinner av hovedpris foto), Stian Wåsjø Simonsen, NRK Telemark. 

 

Hovedprisen for foto gikk til Telemarks eneste gjenværende avisfotograf, Fredrik Pedersen i Varden, for bildet «Strålende nyheter», som er tatt i det øyeblikket det blir kjent at det nye strålesenteret for kreftpasienter blir lagt til Skien.

Årets videopris gikk til Petter Melsom og Thor Øistein Eriksen, NRK, for reportasjen «Munkene i Tinn.»

Det ble videre delt ut flere diplomer:  

  • NyhetJarle Pedersen, Telemarksavisa. Kjøreskolesvindelen, en artikkelserie om juks med førerprøver.
  • Feature: Line Omland Eilevstjønn, Vest-Telemark blad. Saknet etter far. Etterlatte ungdommer om tapet av sine fedre som alle døde i ulykker.
  • Åpen klasse: Halvor Ulvenes, Varden.Hedres for sine lokalhistoriske artikler som inngår i en fast serie Varden kjører.
  • Årets snakkis: Fredrik Nordahl og Jon-Inge Hansen, Varden. «Morrapils», på tur til USA. Skien kommunes og Telemark fylkeskommunes omstridte reise til Minot.
  • Beste bilde sport: «Siv» tatt av Kristian Holtan i Telemarksavisa.
  • Beste bilde reportasje: «Toraderne» tatt av Helge Ottesen i Varden.
  • Beste nettvideo: Espen Grimsgaard og Eirik Haugen, Varden: «Bli med politiet på utrykning i Grenland.»
  • Beste sosiale medier-video: Stian Wåsjø Simonsen, NRK. «Milliontoalett er utilgjengelig for rullestolbrukere»

 

Til toppen