(VG kan juble for mye - men ikke akkurat for inntektsutviklingen i 3. kvartal. Akselererende fall i papiropplaget forsterker utviklingen).
(VG kan juble for mye - men ikke akkurat for inntektsutviklingen i 3. kvartal. Akselererende fall i papiropplaget forsterker utviklingen).

Ikke mye å juble for: Inntektene faller på alle plattformer. VG søndag snart under 100.000

Kostnadskutt holder driftsmarginen oppe. Men inntektene i fritt fall.

Av Schibsteds finansrapportering for 3. kvartal, kan vi lese at VGs omsetning har falt fra 492 millioner 3. kvartal i fjor, til 442 millioner samme periode i år.

Det er en inntektssvikt på 10,1 prosent for perioden. For hele året etter tre kvartaler, er svikten på 9,4 prosent, målt mot samme periode i fjor.

Så langt i år er 142 millioner kroner rett og slett borte fra mediehuset Verdens Gang.

Lavere kostnader sørger for at driftsmarginen (EBITDA) holdes på solide 17 prosent - men i tall er det likevel ned fra 87 millioner 3. kvartal i fjor, til 74 millioner samme periode i fjor.

Og: Inntektene faller både på papir og på nett. Ifølge rapporten er onlineinntektene ned 9 prosent i 3. kvartal sammenlinet med tilsvarende periode i fjor. Som tidligere peker VG på et utfordrende og mer fragmentert annonsemarked.

(Fra Schibsteds kvartalsrapport. Trykk på bildet for større versjon!)
(Fra Schibsteds kvartalsrapport. Trykk på bildet for større versjon!)

30 prosent fall i papirannonser

Papirinntektene står fortsatt for den største delen av inntektene til VG: 292 millioner kroner.

Og av dette er fortsatt løssalg av aviser den desidert største potten; 246 millioner kroner i kvartalet. Dette nivået har vært opprettholdt, takket være prisøkninger.

Men når man ser bak tallene, er det to trender som preger utviklingen:

  • Opplaget fortsetter å stupe.
  • Annonseinntektene på papir er i fritt fall.

Annonseinntektene på papir i VG var 3. kvartal i fjor på 47 millioner kroner. Samme periode i år er de på 33 millioner; altså 30 prosent ned. I 2013 var omsetningen samme kvartal på 64 millioner kroner.

Søndagsavisa i fritt fall

Og ser vi på opplaget, er det ingen trend til bedring der. Derimot akselerer opplagsfallet; 3. kvartal solgte VG bare 115.000 aviser på hverdager. For ett år siden var dette tallet nær 139.000. Altså en nedgang på 17 prosent.

Enda verre trend i lesermarkedet ser vi på søndagsavisa.

Den har tradisjonelt vært jevnstor eller større enn avisa på hverdager, men det er historie.

For ett år siden solgte VG 138.000 aviser på søndager. 3. kvartal i år er talelt 102.000. Nedgangen er på 25 prosent - og neste kvartal vil VG for første gang se snitt-tall på under 100.000.

Denne grafen viser VGs opplagsutvikling:

Til toppen