Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet.
Inger Lise Blyverket, direktør i Forbrukerrådet. (Gøril Furu / Forbrukerrådet)

DEBATT

IKT Norge anklager Forbruker­rådet for bakholds­angrep i Dagsnytt 18: Vi vil ta alle debatter i åpent lende

«NRK valgte å slå sammen disse to sakene i Dagsnytt 18. Forbrukerrådet hadde ikke regi på innslaget, ei heller på hvem som var invitert til debatten», skriver Inger Lise Blyverket.

  • Endret
  • INGER LISE BLYVERKET, direktør i Forbrukerrådet. Svarer på innlegg fra IKT Norge

IKT Norge anklager Forbrukerrådet for bakholdsangrep i Dagsnytt 18 – og ber om en mer konstruktiv diskusjon om etisk og lovlig bruk av data. Til det er det bare si at vi etterstreber å ta alle debatter i åpent lende og stiller oss helhjertet bak ønsket om en god debatt – en debatt hvor vi skulle ønske IKT Norge bidro mer aktivt

Dette gjelder ikke minst hvordan IKT Norge og medlemmene kan bidra til at våre personopplysninger ikke samles inn og videreselges uten vår kjennskap og kontroll. For dette er ikke bare en utfordring i resten av verden – også norske selskaper bidrar i dette kretsløpet.

Forbrukerrådet lanserte i januar rapporten «Out Of Control», hvor vi viste hvordan et utall selskaper samler inn store mengder sensitiv informasjon via ulike apper. Informasjon benyttes til å lage digitale profiler som brukes i målretting av reklame og andre budskap.

Den inngående kjennskapen til brukernes preferanser og når vi er mest mottakelige for påvirkning, truer ikke bare forbruker- og personvernrettighetene, men kan ha dramatiske konsekvenser for hele samfunnet.

Vi mener at store deler av denne forretningsmodellen er i strid med personvernlovgivningen, både når det gjelder krav til gyldig samtykke og krav til behandlingsgrunnlag av dataene.  På bakgrunn av dette klagde vi da også inn sjekkappen Grindr og fem tilknyttede selskaper til Datatilsynet for brudd på personopplysningsloven. 

Vi fulgte også opp funnene i rapporten 12. mai med brev til åtte andre selskaper, deriblant to norske, hvor vi bad om redegjørelse for hvordan selskapene overvåker brukerne av sminkeappen Perfect365 og syklusappen MyDays. Mye av dataene som samles inn er ikke nødvendig for funksjonaliteten i appene – og brukes utelukkende til andre kommersielle formål. 

Parallelt med dette viste NRK på egenhånd hvordan denne type datasett er tilgjengelig for å kjøpes av nær hvem som helst. Blant annet har NRK avdekket at posisjonsdata om soldater og offiserer i forsvaret selges til alle med betalingsvilje. Slike datasett bygges gjennom kontinuerlig overvåkning av alt fra hvor vi bor og jobber, til interesser, seksuelle preferanser og politisk ståsted.

NRK valgte å slå sammen disse to sakene i Dagsnytt 18. Forbrukerrådet hadde ikke regi på innslaget, ei heller på hvem som var invitert til debatten. Samtidig ser vi at brevene til selskapene kunne vært sendt tidligere, slik at de hadde fått bedre tid til å sette seg inn i innholdet og svare på de spørsmålene som ble stilt. Vi så også i ettertid at det ikke var belegg for å hevde at fluxLoop behandlet personopplysninger fra Perfect365 – men kun var teknisk tilrettelegger for et annet selskap. 

Vi stiller oss helhjertet bak IKT Norges ønske om en bred og konstruktiv diskusjon om hvordan vi kan få på plass gode, forbrukervennlige tjenester – og vi bidrar mer enn gjerne.

Vi tror da også at tjenester som ivaretar forbruker- og personvernet vil bygge tillit og utgjøre et viktig fortrinn i konkurransen med andre – ofte globale aktører.

Til toppen