Direktør Mari Velsand i Medietilsynet.
Direktør Mari Velsand i Medietilsynet. (Foto: Medietilsynet / montasje)

DEBATT

Ingen budsjettsprekk i Medietilsynet

«Jeg kan forsikre at Medietilsynet har god kontroll på sitt driftsbudsjett», skriver Mari Velsand.

  • MARI VELSAND, direktør i Medietilsynet

Medier24 har i dag en artikkel om at Medietilsynet har bedt Kulturdepartementet om ekstra midler for å dekke kostnader til å utvikle en ny søknadsløsning for å kunne håndtere kompensasjonsordningen til redaktørstyrte medier som følge av inntektstap på grunn av koronapandemien.

I den forbindelse bruker Medier24 betegnelsen «budsjettsprekk» om Medietilsynets økonomiske situasjon. Vi vil påpeke at dette ikke er en riktig beskrivelse.

Medietilsynet får en årlig ramme som er tilpasset vår løpende virksomhet og oppdrag gitt i tildelingsbrevet. I blant kommer det nye, store oppdrag til i løpet av året, og dersom disse medfører betydelige kostnader, er det ikke uvanlig at dette løses ved at tilsynet får tilført ekstra midler gjennom året.

Når det gjelder den omtalte kompensasjonsordningen i forbindelse med koronapandemien, var det nødvendig å på svært kort tid utvikle en løsning som gjorde at vi kunne håndtere søknadsprosess og saksbehandling både raskt, effektivt og korrekt.

I den forbindelse påløp det en del kostnader til teknisk utvikling, som det naturlig nok ikke var tatt høyde for i årets driftsbudsjett.

At vi har bedt om ekstra midler for å dekke denne uforutsette kostnaden, er det ingen dramatikk i.

Dersom vi ikke hadde fått disse midlene, ville Medietilsynet i samarbeid med Kulturdepartementet gjort vurderinger av hvilke andre tiltak og kostnader vi kunne prioritert ned i år, slik at vi hadde holdt oss innenfor tildelt budsjettramme.

Jeg kan forsikre at Medietilsynet har god kontroll på sitt driftsbudsjett.

Til toppen