(Ansatte i Stavanger Aftenblad på morgenmøte fredag 28. juli. Til høyre NJ-klubbleder Tor Dagfinn Dommersnes)
(Ansatte i Stavanger Aftenblad på morgenmøte fredag 28. juli. Til høyre NJ-klubbleder Tor Dagfinn Dommersnes) (Bilde: )

Ingen journalister blir sagt opp i Aftenbladet. Men seks grafikere frykter nå at de skal bli det

To journalister har søkt om AFP, og NJ går klar av oppsigelser. Men seks grafikere er ikke «innplassert» og frykter nå for jobbene sine.

Som Medier24 skrev i vår reportasje fra Stavanger Aftenblad i går, er det spente tider i mediehuset.

Bedriften er fortsatt ikke i mål med ambisjonen om å nedbemanne ti årsverk. Og som vi skrev i går, fryktet NJ-klubben at to journalister ville bli sagt opp for å nå dette målet.

Tirsdag opplyser klubbleder Tor Dagfinn Dommersnes at to personer nå er i en prosess med å søke om AFP.

- Nå er vi veldig glade og lettet for at vi slipper oppsigelser på NJ-området. Vi var timer fra å starte en oppsigelsesprosess. I siste sving kom så disse to på banen og søker om AFP. Og selv om de da slutter først neste år, har ledelsen akseptert dette innenfor målet om nedbemanning, sier Dommersnes.

- Har de ansatte følt seg presset til dette?

- De opplevde det nok som et press. Vi har selvsagt prøvd å ikke skape det. Men det er klart; alle på huset vet hvem som er i situasjon for å søke om AFP, og da har de nok følt det slik, sier Dommersnes.

Seks grafikere på vent

Men om situasjonen er avklart for NJ-området på huset, er Stavanger Aftenblad langt fra ferdig med årets nedbemanningsmål på ti årsverk.

Akkurat nå er seks av ni grafikere på desken «ikke innplassert», som det heter. De samme posisjonene på desken skal ifølge klubbleder Merete Rød i Fellesforbundet fylles av journalister. Og det reagerer klubben på:

- Det blir sagt at kompetansen ikke er god nok. Og det er selvsagt ikke noe hyggelig å bli pekt på, på den måten. Vi mener også dette er i strid med både deskavtale og ansiennitetsprinsippene, som vi krever at må gjelde for hele huset, sier Rød.

Hun er selv en av dem som er «ikke innplassert», og mener i så måte at bedriften også bryter vernet for tillitsvalgte.

Vil kjempe mot

Rød forteller at bedriften aldri tidligere har fullført en oppsigelsessak mot hennes medlemmer. Nå frykter hun at det skal skje.

Forrige uke ble de ikke innplasserte ansatte innkalt til et såkalt «15.1-møte» etter Arbeidsmiljøloven, som er et formelt skritt i forkant av en eventuell oppsigelse.

- Dette er nå utsatt, siden dette nå håndteres fra sentralt hold i forbundet, sier Rød.

Og dersom det skulle komme oppsigelser på bordet, vil de ansatte og Fellesforbundet ikke gi seg uten kamp.

- Vi er klare til å brigne saken for retten, og vi vil kreve å stå i stillingen, sier Rød.

Sjefredaktør Lars Helle i Stavanger Aftenblad.
Sjefredaktør Lars Helle i Stavanger Aftenblad. Arkivfoto: Gard L. Michalsen

- «Ongoing process»

Aftenbladets sjefredaktør Lars Helle er ordknapp om situasjonen på huset, men bekrefter at man ikke er i mål med nedbemanning på ti årsverk ennå.

- Vi er i en stor nedbemanningsprosess, og det blir feil for meg å si at noe er løst. Ingenting er løst før alt er løst. Omstillingprosessen er det man på engelsk kaller en «ongoing process», sier Helle.

Han ønsker ikke å kommentere status for enkeltpersoner eller grupper, men bekrefter at seks årsverk mangler for å komme i land med årets vedtatte nedbemanning. Og at ingen ennå er oppsagt.

Til toppen