INGVILD NÆSS blir personvernombud i Schibsted.
INGVILD NÆSS blir personvernombud i Schibsted. (Bilde: Sturlason AS Polyfoto - Bildet skal krediteres med Foto: Sturlason)

FOLK

Ingvild Næss blir personvernombud i Schibsted

Går fra toppjobb i advokatfirma til Schibsted-konsernet.

- Ingvild Næss er en lederfigur innen personvern i Norge. Hun vil være en nøkkelperson i arbeidet med å styrke og utvikle personvernarbeidet i hele Schibsted Media Group, skriver konsernet i en pressemelding.

Ingvild Næss (36) er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og er en ledende advokat i Norge på personvernområdet.

- For tiden leder Næss praksisgruppen for teknologi og personvern i et av Norges største advokatfirmaer, Advokatfirmaet Thommessen AS. Hun har inngående kjennskap til og erfaring fra arbeid med personvernsaker i mange organisasjoner, og vil ha det overordnede ansvaret for personvern i Schibsted Media Group, skriver konsernet.

Næss tiltrer stillingen i januar 2016 og erstatter Lars Vinden som har hatt denne stillingen til nå.

Schibsteds digitale strategi innebærer både videreutvikling av eksisterende tjenester og utvikling av nye plattformer og ny teknologi. Behandlingen av personopplysninger er ofte sentralt for dette arbeidet.

Næss selv sier dette i meldingen:

- Jeg gleder meg veldig til å begynne i Schibsted Media Group. Jeg ser frem til å bli kjent med organisasjonen, være en del av teamet og bruke min erfaring til å utforske og utvikle forretningsmuligheter. Jeg ønsker tett dialog med virksomheten for å sikre at Schibsted ligger i forkant av utviklingen og står rustet til å utnytte mulighetene som den teknologiske utviklingen gir.

- Jeg ønsker å være en tydelig stemme, ikke bare for å sikre at Schibsted driver innenfor lovlige rammer, men også for å sikre at Schibsted beholder brukernes tillit og oppfyller deres stadig økende forventninger til personvern, sier Ingvild Næss.

Til toppen