STIG JAKOBSEN, redaktør og direktør i Mediehuset iTromsø. Arkivfoto
STIG JAKOBSEN, redaktør og direktør i Mediehuset iTromsø. Arkivfoto (Foto: Gard L. Michalsen)

iTromsø ble ikke felt i PFU: Yrkessjåfør mente seg dårlig behandlet av avisen, men klager ble ikke hørt i utvalget

Renovasjonsselskapet Remisk Husholdning AS klagde inn avisen på fem punkter i Vær varsom-plakaten.

iTromsø publiserte fredag 2. mars Facebook-innlegg med bilde av en søppelbil som hadde kjørt inn i en garasjevegg i Tromsø. 

Den uheldige sjåføren som kjørte utfor ble intervjuet av avisen og identifisert med navn og bilde, heter det i klagen.

Utvalgsmedlem Liv Ekeberg i PFU. Arkivfoto. Bilde: Gard L. Michalsen

Pressens Faglige Utvalg (PFU) behandlet klagen i dag og kom fram til at det ikke foreligger noen presseetiske brudd.

Utvalgsmedlem Liv Ekeberg, som representerer journalistene, uttalte at hun forstår at det er ubehagelig for sjåføren, men at det er snakk om en ulykke uten noen skadde, og at vedkommende har latt seg intervjue og tatt bilde av.

- Vi er på full vei inn i et krenkelsessamfunn og vi må passe oss for å ikke havne dit. Det er underlig å si at premissene ikke er klargjort på forhånd og at redaksjonen ikke har opptrådt i tråd med Vær varsom-plakaten. Dette er heller ikke et intervjuobjekt som skal beskyttes mot seg selv.

 

Klagde inn avisen på fem punkter

iTromsø har ikke brudd god presseskikk, uttalte PFU-leder Alf Bjarne Johnsen.

Klageren, daglig leder i det kommunale selskapet Remiks Husholdning AS i Tromsø, meldte avisen for brudd på fem punkter i VVP:

  • Punkt 3.3 fordi de mener avisens medarbeider ikke tydeliggjorde at det ville bli laget en artikkel om sjåføren.
  • Punkt 4.7 om identifisering. Det anføres at punktet pålegger pressen varsomhet ved identifisering av personer som kan ha utført klanderverdige forhold. Det opplyses i den sammenheng at sjåføren er anmeldt av politiet selv. Klager opplyser at iTromsø er det eneste medium som har identifisert sjåføren i forbindelse med denne hendelsen.
  • Punkt 3.9, om varsomhet i den journalistiske arbeidsprosessen og en vurdering av om kilden er klar over virkningen av sine uttalelser
  • 4.1, om saklighet og omtanke i innhold og presentasjon.
  • 4.17, om redigering av digital meningsutveksling. Dette siste fordi det ble åpnet for kommentarer etter Facebook-meldingene.

Klageren skrev i tilsvarsrunden at «det å være avbildet i avisen for mange er langt utenfor deres komfortsone, og særlig hvis man har gjort noe galt eller uheldig» og legger til: «At iTromsø ikke tar dette inn over seg syns jeg er bekymringsverdig.»

Klager opplyser ellers i sitt tilsvar at det er korrekt at iTromsø spurte om å få ta bilde, men ikke om de kunne ta bilde av sjåføren. At han sa ja til å bli intervjuet er heller ikke korrekt mener han og hevder journalisten begynte bare å stille spørsmål, «og vanlig folkeskikk er jo å svare».

Klageren gjentar at sjåføren ikke samtykket til et intervju og han ble aldri spurt om de kunne publisere et bilde av ham eller bruke navnet hans. iTromsø gjentok i tilsvarsrunden at det aktuelle intervjuet forløp helt normalt, at avisen ikke har hevdet at sjåføren har gjort noe galt og at det faktisk er feil at sjåfører aldri blir intervjuet, men at det ofte hender at de ikke er tilgjengelige for kommentarer.

 

 

SEKRETARIATETS FORSLAG TIL UTTALELSE (ble delvis vedtatt tirsdag, men skal om skrives noe)

Klagen gjelder iTromsøs omtale på ulike flater av et trafikkuhell der en kommunal renovasjonsbil skled inn i et hus på Tromsøya. Klager er daglig leder for det kommunale selskapet som driver renovasjonen. Lederen klager med samtykke fra den uheldige sjåføren. Klageren mener iTromsø ikke har gjort premissene klare overfor sjåføren, at avisen har identifisert ham, med navn og bilde, uten hans samtykke. Det er også vist til avisens arbeidsmetode og til manglende saklighet og omtanke. I tillegg er det også vist til kommentarene omtalen fikk på Facebook.

iTromsø avviser klagen. Avisen viser til normalt journalistisk arbeid ved at avisens medarbeidere på stedet presenterte seg, fikk tillatelse til å fotografere ham og at han svarte på avisens spørsmål. Avisen vektlegger at det er snakk om en yrkessjåfør og at det i det publiserte materialet ikke framsettes påstander om skyld.

Pressens Faglige Utvalg vil innledningsvis konstatere at klagen dreier seg om et trafikalt uhell av allmenn interesse, altså en hendelse det var naturlig å omtale. Dette er heller ikke et bestridt faktum. Det som er bestridt er om iTromsøs medarbeidere handlet i tråd med kravet i Vær Varsom-plakaten om å klargjøre premissene for sitt arbeid. Framstillingene fra partene er ulike, men det synes klart at den uheldige yrkessjåføren var klar over at han hadde med pressefolk å gjøre, at han forsto at han ble fotografert og at han svarte på spørsmål fra journalisten. Ut fra normal forståelse og praksis har avisen, slik utvalget ser det, i tilstrekkelig grad synliggjort sitt arbeid.

Utvalget forstår at sjåføren fant det ubehagelig å bli eksponert i en slik situasjon, men gitt at fakta ikke er bestridt, at han selv fikk anledning til å kommentere, og han i omtalen ikke blir beskyldt for straffbare forhold, finner utvalget identifiseringen rimelig og akseptabel. At politiet rutinemessig ønsket å avhøre ham må i en slik sammenheng ikke tillegges vekt. Utvalget kan heller ikke se at publiseringene var usaklig eller omtankeløst. Med hensyn til kommentarene under Facebook-innleggene, finner utvalget disse akseptable.

iTromsø har ikke brutt god presseskikk.

Til toppen