Dykkere hentet opp en død person fra Glomma under søket etter Janne Jemtland ved Braskereidfoss i Våler.
Dykkere hentet opp en død person fra Glomma under søket etter Janne Jemtland ved Braskereidfoss i Våler. (Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix)

Janne Jemtland-saken: Tiltalte ba om lukkede dører

Barnas bistandsadvokat og verger støttet ikke begjæringen.

Det melder Norsk Redaktørforening.

Mannen er tiltalt for drap på hans ektefelle, Janne Jemtland.

Saken går for Hedemarken tingrett. De avviste onsdag en begjæring fra tiltalte om lukkede dører fra tiltalte. 

"En del av vitnene i saken vil forklare seg om forhold som vedrører barnas situasjon før og nå. Drapet på moren deres har påvirket deres liv på alle måter og det vil være en tilleggsbelastning at privatlivet deres også skal brettes ut for omverden, om nå i større grad enn tidligere. Dette gjelder forhold som berører barna direkte.", argumenterte tiltalte med ifølge kjennelsen fra tingretten.

Videre står det i kjennelsen at slik tiltalte ser det, «vil pressen sin håndtering av straffesaken være av stor betydning for hvordan barna får det fremover.»

Tiltalte mener ifølge kjennelsen at barna bør skjermes så mye som mulig, og at det er viktig at de slipper unna medias søkelys.

I kjennelsen står det videre om tiltales argumentasjon for lukkede dører:

«Tiltaltes egen forklaring hva gjelder barnas involvering i tiltalens aktuelle hendelsesforløp bør gå for lukkede dører sett hen til samme begrunnelse. I nærværende sak må hensynet til barna veie tyngre enn hensynet til offentlighet. Det er ikke til barnas beste at tiltaltes forklaring rundt hendelsesforløpet hva gjelder hvilken rolle barna har hatt i dette, bør gå for åpen rett.»

Redaktørforeningen skriver at verken barnas bistandsadvokat, påtalemyndigheten eller barnas verger støttet begjæringen om lukkede dører. 

Dermed konkluderte tingretten med følgende: 

«...en begjæring lukkede dører etter denne bestemmelsen må framsettes av barnets verge. Vergen har ikke begjært lukkede dører. Retten bemerker likevel at barna, slik bistandsadvokaten har opplyst, ikke har reagert negativt på at avhørene av dem vil bli avspilt for åpne dører. Videre bemerkes, slik bistandsadvokaten også har opplyst, at det utfra psykologfaglig hold ikke er uforsvarlig i forhold til barna om vitnene står fram i åpen rett. Retten kan ikke at det i denne saken foreligger fyllestgjørende grunn til å lukke rettsforhandlingene.» 

Til toppen